Odonatrix 7(2), 2011 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


DOBRZAŃSKA J., FILIPOWICZ S., SIKORA A., PEŁNIA-IWANICKA E. 2011. Ważki (Odonata) wybranych starorzeczy Wisły w Warszawie
Dragonflies (Odonata) of chosen oxbow lakes of the Vistula river in Warsaw
Odonatrix 7(2): 33–40
pdf

BUCZYŃSKI P., MIKOŁAJCZUK P., TOŃCZYK G. 2011. Nowe stwierdzenia łątki zielonej Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) na południowo-zachodnim skraju jej zasięgu (Polska Środkowa i Wschodnia)
New records of Norfolk Damselfly Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) on the south-western edge of its distribution area (Central and Eastern Poland)
Odonatrix 7(2): 41–47
pdf


Notatki (Notes)


BUCZYŃSKI P., DAWIDOWICZ Ł., WAGNER G., JARSKA W. 2011. Anax ephippiger (BURMEISTER, 1389) (Odonata: Aeshnidae) w polskiej części Pojezierza Litewskiego
Anax ephippiger (BURMEISTER, 1389) (Odonata: Aeshnidae) in Polish part of the Lithuanian Lake District
Odonatrix 7(2): 48–49
pdf

MATOS DA COSTA J. 2011. First records of some species of some dragonfly (Odonata) species in the Narew National Park
Pierwsze stwierdzenia kilku gatunków ważek (Odonata) w Narwiańskim Parku Narodowym
Odonatrix 7(2): 50–51
pdf

ŻURAWLEW P. 2011. Ponowne stwierdzenia Onychogomphus forcipatus (LINNAEUS, 1758) w izolowanej wyspie areału na Pojezierzu Gnieźnieńskim (Polska środkowozachodnia)
Rediscovery of Onychogomphus forcipatus (LINNAEUS, 1758) in an isolated distribution island within the Gnieźnieńskie Lakeland (central-western Poland)
Odonatrix 7(2): 52–53
pdf

ŻURAWLEW P. 2011. Stanowisko Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) (Odonata: Libellulidae) w Kotlinie Sieradzkiej (Polska środkowa)
The locality of Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) (Odonata: Libellulidae) in the Sieradz Basin (Cental Poland)
Odonatrix 7(2): 54–55
pdf

DOLATA P.T. 2011. Stanowisko zalotki spłaszczonej Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) i gągoła Bucephala clangula (LINNAEUS, 1758) w dolinie Noteci pod Czarnkowem (północna Wielkopolska)
The site of the Lilypad Whiteface Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) and the Goldeneye Bucephala clangula (LINNAEUS, 1758) in the River Noteć valley near Czarnków (northern Wielkopolska)
Odonatrix 7(2): 55–57
pdf

BUCZYŃSKI P. 2011. Pierwsze stwierdzenia Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) i Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Lestidae, Coenagrionidae) na wyspach Wolin i Uznam
First records of Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) and Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Lestidae, Coena-grionidae) in islands Wolin and Uznam
Odonatrix 7(2): 57–58
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P. 2011. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 9. Rok 2010
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 9. The year 2010
Odonatrix 7(2): 59–64
pdf


Różności (Varia)


BUCZYŃSKA E. 2011. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Taaaka ryba!
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Such a biiig fish!
Odonatrix 7(2): 64
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska