Odonatrix 8(1), 2012 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


MIKOŁAJCZUK P. MIŁACZEWSKA E. 2012. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) we wschodniej części Mazowsza i północnej części województwa lubelskiego
New localities of the Sedgling Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the eastern part of Masovia and in the northern part of the Lublin District
Odonatrix 8(1): 1–10
pdf

MICHALCZUK W. 2012. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) na Roztoczu i w Kotlinie Sandomierskiej (Odonata: Coenagrionidae)
New records of the Sedgling Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in Roztocze and the Sandomierska Basin (Odonata: Coenagrionidae)
Odonatrix 8(1): 14–18
pdf

BUCZYŃSKI P. 2012. Materiały do poznania ważek (Odonata) Lubelszczyzny. IV. Kolekcja Jurija Michaïlowiča KOLOSOWA
Materials to the knowledge of dragonflies (Odonata) of Lublin region. Part IV. The collection of Yuri Mikhailovich KOLOSOV
Odonatrix 8(1): 23–27
pdf


Notatki (Notes)


BUCZYŃSKI P. DAWIDOWICZ Ł., WAGNER G., JARSKA W. 2012. Nowe stanowisko iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) na Suwalszczyźnie
New locality of the Sedgling Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the Suwałki Region
Odonatrix 8(1): 11–13
pdf

LIS Ł., BUCZYŃSKI P. 2012. Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Libellulidae) w siedliskach wtórnych na terenie byłej kopalni siarki „Jeziórko” koło Tarnobrzega (Kotlina Sandomierska)
Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Libellulidae) in secondary habitats in the former sulphur mine „Jeziórko” near Tarnobrzeg (Sandomierz Basin)
Odonatrix 8(1): 19–22
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P. 2012. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 10. Rok 2011
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 10. The year 2011
Odonatrix 8(1): 27–30
pdf


Różności (Varia)


BUCZYŃSKA E. 2012. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Świąteczna skarpeta
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Christmas stocking
Odonatrix 8(1): 10
pdf


Wspomnienia (Obituaries)


MISZTA A., LIBERSKI J., JANKOWSCY B. i W., PRZONDZIONO K. i K. 2012. Pamięci Stanisława Sadowskiego (1952–2011)
Stanisław Sadowski (1952-2011) — in memory
Odonatrix 8(1): 31–32
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska