Odonatrix 8(2), 2012 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


MISZTA A., CUBER P., DOLNÝ A., LIBERSKI J. 2012. Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Libellulidae) w województwie śląskim w latach 2002–2012
Yellow–spotted Whiteface Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Libellulidae) in the Silesian Province in the years 2002–2012
Odonatrix 8(2): 33–42
pdf


Notatki (Notes)


LIBERSKI J. 2012. Powiew lewantu — ważkowe migawki znad Cieśniny Gibraltarskiej
Breath of levante — odonatological impressions from the Strait of Gibraltar
Odonatrix 8(2): 42–51
pdf

CUBER P. 2012. Pierwsze stwierdzenie przenieli dwuplamej Epitheca bimaculata (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Corduliidae) w województwie śląskim
The first record of Eurasian Baskettail Epitheca bimaculata (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Corduliidae) in Silesian Province
Odonatrix 8(2): 52–54
pdf

LIS Ł. 2012. Leucorrhinia albifrons (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Libellulidae) w siedlisku antropogenicznym na obszarze byłej kopalni siarki „Jeziórko”(Kotlina Sandomierska)
Leucorrhinia albifrons (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Libellulidae) in an anthropogenic habitat in the former sulfur mine „Jeziórko” (Sandomierz Basin)
Odonatrix 8(2): 55–58
pdf

MIKOŁAJCZUK P. 2012. Nowe stanowiska łątki zielonej Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w południowej części Podlasia i na wschodnim Mazowszu
New sites of Dark Bluet Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the southern part of Podlasie and in the eastern Masovia
Odonatrix 8(2): 59–62
pdf

CIOS S. 2012. Składanie jaj przez straszkę Sympecma sp. (Odonata: Lestidae) na samochodzie
Oviposition by the Winter Damselfly Sympecma sp. (Odonata: Lestidae) on a car
Odonatrix 8(2): 63–64
pdf


Różności (Varia)


BUCZYŃSKA E. 2012. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Lot
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: The flight
Odonatrix 8(2): 42
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska