Żagnica południowa Aeshna affinis


 • BUCZYŃSKI P. 2006. Uwagi o występowaniu Aeshna affinis VANDER LINDEN w województwie lubelskim
  Notes on the occurrence of Aeshna affinis VANDER LINDEN in the Lublin district
  Odonatrix 2(2): 33–36
  pdf
 • MISZTA A., BOROŃ M., CUBER P., DOLNÝ A. 2007. Pojawienie się Aeshna affinis VANDER LINDEN, 1820 i Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w 2006 roku na zbiornikach pokopalnianych województwa śląskiego (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae)
  The occurrence of Aeshna affinis VANDER LINDEN, 1820 and Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) in sinkhole ponds in the Silesian voivodeship in 2006 (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae)
  Odonatrix 3(2): 42–46
  pdf