Żagnica zielona Aeshna viridis


 • ZIĘBA P., BUCZYŃSKI P. 2007. Żagnica zielona Aeshna viridis złowiona w pułapki świetlne
  Aeshna viridis caught in light traps Odonatrix 3(1): 26 28
  pdf

 • SIEREDZIŃSKI E. 2016. O przyczynach związku żagnicy zielonej Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 (Odonata: Aeshnidae) z osoką aloesowatą Stratiotes aloides L.
  On reasons of relationship between Green Hawker Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 (Odonata: Aeshnidae) and Water Pinneaple Stratiotes aloides L.
  Odonatrix 12_3: 1–4
  pdf

 • PAWLAK S. 2019. Nowe stanowiska żagnicy zielonej Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 (Odonata: Aeshnidae) w dolinie górnej Prosny (Wysoczyzna Wieruszowska)
  New habitats of the Green Hawker Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 (Odonata: Aeshnidae) in the Upper Prosna Valley (Wieruszów Upland)
  Odonatrix 15_6: 1–7
  pdf