Łątka zielona Coenagrion armatum


 • BUCZYŃSKI P. 2008. Pierwsze stwierdzenie Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1940) na Pojezierzu Litewskim (Odonata: Coenagrionidae)
  First record of Norfolk Damselfly Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) in the Lithuanian Lake District (Odonata: Coenagrionidae)
  Odonatrix 4(1): 25–27
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., MIKOŁAJCZUK P., TOŃCZYK G. 2011. Nowe stwierdzenia łątki zielonej Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) na południowo-zachodnim skraju jej zasięgu (Polska Środkowa i Wschodnia)
  New records of Norfolk Damselfly Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) on the south-western edge of its distribution area (Central and Eastern Poland)
  Odonatrix 7(2): 41–47
  pdf
 • MIKOŁAJCZUK P. 2012. Nowe stanowiska łątki zielonej Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w południowej części Podlasia i na wschodnim Mazowszu
  New sites of Dark Bluet Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the southern part of Podlasie and in the eastern Masovia
  Odonatrix 8(2): 59–62
  pdf
 • SENN P. 2020. A new locality of Norfolk Damselfly Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) from northern Poland
  Nowe stanowisko łątki zielonej Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w północnej Polsce
  Odonatrix 16_7: 1–9
  pdf