Szklarnik górski Cordulegaster bidentata


 • BUCZYŃSKI P., BIELAK-BIELECKI P. 2021. Dysjunktywne stanowisko szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Kotlinie Sandomierskiej(Polska środkowo-wschodnia)
  Disjunct locality of Sombre Goldenring Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) in the Sandomierz Basin (SE Poland)
  Odonatrix 17_5: 1–9
  pdf

 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., PIWKO-WITKOWSKA E. Stwierdzenie szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae)
  na Roztoczu potwierdza istnienie dysjunktywnej wyspy jego areału w Polsce środkowo-wschodniej

  Record of Sombre Goldenring Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) in the Roztocze Upland confirms the existence of its disjunct distribution area in the south-eastern Poland
  Odonatrix 17_6: 1–4
  pdf

 • ŚNIEGULA S., HNATYNA O. 2022. Występowanie Cordulegaster bidentata (SELYS, 1843) (Odonata: Cordulegastridae) na obszarze Magurskiego Parku Narodowego
  Record of Cordulegaster bidentata (SELYS, 1843) (Odonata: Cordulegastridae) in the Magura National Park
  Odonatrix 18_10: 1–2
  pdf

 • POMORSKA-GROCHOWSKA J., OSTROWSKI K. 2024. Nowe stanowiska szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Górach Bystrzyckich (Polska południowo-zachodnia)
  New records of Sombre Goldenring Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) in the Bystrzyckie Mountains (SW Poland)
  Odonatrix 20_5: 1–4
  pdf