Pałątka południowa Lestes barbarus


  • BUCZYŃSKI P. 2011. Pierwsze stwierdzenia Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) i Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Lestidae, Coenagrionidae) na wyspach Wolin i Uznam
    First records of Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) and Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Lestidae, Coena-grionidae) in islands Wolin and Uznam
    Odonatrix 7(2): 57–58
    pdf