Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons


  • LIS Ł. 2012. Leucorrhinia albifrons (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Libellulidae) w siedlisku antropogenicznym na obszarze byłej kopalni siarki „Jeziórko”(Kotlina Sandomierska)
    Leucorrhinia albifrons (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Libellulidae) in an anthropogenic habitat in the former sulfur mine „Jeziórko” (Sandomierz Basin)
    Odonatrix 8(2): 55–58
    pdf