Smaglec ogonokleszcz Onychogomphus forcipatus


  • ŻURAWLEW P. 2011. Ponowne stwierdzenia Onychogomphus forcipatus (LINNAEUS, 1758) w izolowanej wyspie areału na Pojezierzu Gnieźnieńskim (Polska środkowozachodnia)
    Rediscovery of Onychogomphus forcipatus (LINNAEUS, 1758) in an isolated distribution island within the Gnieźnieńskie Lakeland (central-western Poland)
    Odonatrix 7(2): 52–53
    pdf