Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia


  • TOŃCZYK G. 2007. Pionowe i poziome parametry wylotu Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) (Odonata: Gomphidae) w małej rzece nizinnej
    Horizontal and vertical parameters of Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) (Odonata: Gomphidae) emergence in small lowland river
    Odonatrix 3(1): 23–25
    pdf