Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia


 • TOŃCZYK G. 2007. Pionowe i poziome parametry wylotu Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) (Odonata: Gomphidae) w małej rzece nizinnej
  Horizontal and vertical parameters of Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) (Odonata: Gomphidae) emergence in small lowland river
  Odonatrix 3(1): 23–25
  pdf
 • WILK T. 2020. Liczne występowanie imagines trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) w dolnym biegu Białej Nidy
  Great abundance of adult Green Snaketails Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) along the lower course of the River Biała Nida
  Odonatrix 16_15: 1–6
  pdf