Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum


 • RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P. ORZECHOWSKI R., BERNARD R., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., DOBRZAŃSKA J., GOŁĄB M., GÓRKA M., GUSTA D., JANKOWSKA B., KARASEK T., LIBERSKI J., MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WENDZONKA J., WOLNY M., ZABŁOCKI P. 2015. Dane o ważkach (Odonata) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i okolic (Polska środkowo-zachodnia) zebrane podczas XII Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Data on dragonflies (Odonata) of Gryżyński Landscape Park and its vicinity (middle-western Poland) collected during the 12th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Odonatrix 11(2): 45–58
  pdf


 • BROCKHAUS T. 2015. Funde von Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) und Orthetrum albistylum (SELYS, 1848) im Norden Polens
  Findings of Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) and Orthetrum albistylum (SELYS, 1848) in northern Poland
  Stwierdzenia Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) i Orthetrum albistylum (SELYS, 1848) w Polsce północnej
  Odonatrix 11(2): 59–60
  pdf