Lecicha mała Orthrtrum coerulescens


  • RYCHŁA A. 2008. Nowe stanowiska lecichy małej Orthetrum coerulescens (FABRICIUS, 1798) w zachodniej Polsce (Odonata: Libellulidae)
    New records of Keeled Skimmer Orthetrum coerulescens (FABRICIUS, 1798) from western Poland (Odonata: Libellulidae)
    Odonatrix 4(1): 19–20
    pdf