Nomadka żółtawa Pantala flavescens


  • LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., BUCZYŃSKI P., 2020. Sukces rozrodczy nomadki żółtawej Pantala flavescens (FABRICIUS, 1798) (Odonata: Libellulidae) stwierdzony w Jeziorze Rakutowskim (Polska centralna)
    Reproductive success of Wandering Glider Pantala flavescens (FABRICIUS, 1798) (Odonata: Libellulidae) recorded in Lake Rakutowskie (central Poland)
    Odonatrix 16_11: 1–7
    pdf