Straszka syberyjska Sympecma paedisca


 • RYCHŁA A., ŚNIEGULA Sz., KARASEK T., GOŁĄB M. J., ŻUREK R. 2015. Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły
  Distribution and habitat characteristics of Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) and Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) in oxbows of the upper Vistula River
  Odonatrix 11(1): 21–30
  pdf

 • BUCZYŃSKI P., STASIAK K. 2020. Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) (Odonata: Lestidae) złowiona w pułapkę świetlną
  Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) (Odonata: Lestidae) caught in a light trap
  Odonatrix 16_6: 1–3
  pdf