Szablak południowy Sympetrum meridionale


 • ŻURAWLEW P. 2011 Stanowisko Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) (Odonata: Libellulidae) w Kotlinie Sieradzkiej (Polska środkowa)
  The locality of Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) (Odonata: Libellulidae) in the Sieradz Basin (Cental Poland)
  Odonatrix 7(2): 54–55
  pdf
 • ŻURAWLEW P., PAWLAK S., DOLATA P.T. 2010. Dane o występowaniu szablaka południowego Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) i szablaka przepasanego S. pedemontanum (O.F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) w Południowej Wielkopolsce i na ziemi wieluńskiej
  Data on the occurrence of the Southern Darter Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) and the Banded Darter S. pedemontanum (O.F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) in the Southern Great Poland and in the Wieluń Land
  Odonatrix 6(1): 30–32
  pdf