Witamy na stronach „Odonatrix” biuletynu poświęconego ważkom i ich amatorom.

Poniżej znajdą Państwo linki do spisów treści, a dalej do pdf-ów poszczególnych artykułów. Celem naszym jest udostępnienie treści zawartych w czasopiśmie „Odonatrix” jak najszerszemu gronu miłośników ważek.


Grzegorz Tończyk 
redaktor  naczelny

Welcome to the „Odonatrix” website, the journal devoted to dragonflies and their enthusiasts.

Below you will find links to tables of contents and to the pdfs of the individual articles. Our aim is to make the content of „Odonatrix” available to the greatest possible number of dragonfly enthusiasts.


Grzegorz Tończyk
Editor-in-Chief  

 
 
 
Tom 19 2023
Tom 18 2022
Tom 17 (Suplement 1) 2021
Tom 17 2021
Tom 16 2020
Tom 15 2019
Tom 14 2018
Tom 13 2017
Tom 12 2016
Tom 11(2) 2015
Tom 11(1) 2015
Tom 10(2) 2014
Tom 10(1) 2014
Tom   9(2) 2013
Tom   9(1) 2013
Tom   8(2) 2012
Tom   8(1) 2012
Tom   7(2) 2011
Tom   7(1) 2011
Tom   6(2) 2010
Tom   6(1) 2010
Tom   5(2) 2009
Tom   5(1) 2009
Tom   4(2) 2008
Tom   4(1) 2008
Tom   3(2) 2007
Tom   3(1) 2007
Tom   2 (supl.1) 2006
Tom   2(2) 2006
Tom   2(1) 2006
Tom   1 (supl.1) 2005
             (Klucz do oznaczania dorosłych ważek (Odonata) Polski)
             Identification key to the imagines of Polish dragonflies (Odonata)pdf

Tom   1(2) 2005
Tom   1(1) 2005