Rafał BERNARD


 • BERNARD R. 2005. Strefy ochronne dla iglicy małej Nehalennia speciosa — wizja, prawo i problemy
  Buffer protection zones for Nehalennia speciosa — vision, law and problems
  Odonatrix 1(2): 21–24
  pdf
 • BERNARD R. 2005. Ważki w poradnikach ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 — historia zmagań
  Dragonflies in a guidebook for the conservation of habitats and species of Natura 2000 in Poland — a story of a fight
  Odonatrix 1(2): 30–33
  pdf
 • BERNARD R. 2005. Szwajcarska precyzja
  Swiss precision
  Odonatrix 1(2): 36–37
  pdf
 • BERNARD R., BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2006. Dr Stefan Mielewczyk (4 II 1933 – 12 VIII 2005)
  Dr Stefan Mielewczyk (February 4, 1933 – August 12, 2005)
  Odonatrix 2(1): 2–8
  pdf
 • BERNARD R. 2006. Czwarte Międzynarodowe Sympozjum Odonatologiczne Worldwide Dragonfly Association, Pontevedra (Hiszpania), 26-30 lipca 2005 — sprawozdanie
  4th Worldwide Dragonfly Association Symposium of Odonatology, Pontevedra (Spain), 26-30 July 2005 — a report
  Odonatrix 2(1): 21–22
  pdf
 • BERNARD R., KOSTERIN O. 2007. Odonatologiczne impresje z Równiny Wasjuganu, zachodnia Syberia
  Odonatological impressions from the Vasyugan Plain, Western Siberia
  Odonatrix 3(2): 50–58
  pdf
 • BERNARD R., DARAŻ B. 2008. Stan i siedlisko peryferyjnej, izolowanej populacji iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) w południowo–wschodniej Polsce (Odonata: Coenagrionidae)
  State and habitat of a peripheral and isolated population of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in southeastern Poland (Odonata: Coenagrionidae)
  Odonatrix 4(1): 12–19
  pdf
 • BERNARD R., BUCZYŃSKI P. 2008. Stan zachowania i wybiórczość siedliskowa iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) w Polsce
  Conservation status and habitat selection of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in Poland
  Odonatrix 4(2): 43–60
  pdf
 • BERNARD R., TOŃCZYK G. 2011. Wyspowe występowanie żagnicy torfowcowej Aeshna subarctica WALKER, 1908 na Nizinach Środkowopolskich i Sasko-Łużyckich
  Patchy occurrence of Aeshna subarctica WALKER, 1908 in the Central Polish Lowlands and in the Polish part of the Saxonian-Lusatian Lowlands
  Odonatrix 7(1): 1–13
  pdf
 • BERNARD R., BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2013. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce — korekta
  A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland — correction
  Odonatrix 9(1): 31–32
  pdf
 • RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., ORZECHOWSKI R., BERNARD R., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., DOBRZAŃSKA J., GOŁĄB M., GÓRKA M., GUSTA D., JANKOWSKA B., KARASEK T., LIBERSKI J., MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WENDZONKA J., WOLNY M., ZABŁOCKI P. 2015. Dane o ważkach (Odonata) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i okolic (Polska środkowo-zachodnia) zebrane podczas XII Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Data on dragonflies (Odonata) of Gryżyński Landscape Park and its vicinity (middle-western Poland) collected during the 12th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Odonatrix 11(2): 45–58
  pdf
 • ŚNIEGULA S., RYCHŁA A., GOŁĄB M.J., ANTOŁ A.J., BERNARD R., CZECHOWSKI P., DARAŻ B., DUBICKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GÓRAL N., JĘDRO G., JĘDRO M., MIKOŁAJCZUK P., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., RACZYŃSKI M., SZYMAŃSKI J., TAŃCZUK A., TOŃCZYK G. 2022. Ważki (Odonata) byłego poligonu radzieckiego Borne Sulinowo oraz 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, stwierdzone podczas XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (10-13.06.2021 r.)
  Dragonflies (Odonata) of the former Soviet military training ground Borne Sulinowo and the 21st Central Air Force Training Range in Nadarzyce, found during the 17th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 10-13, 2021)
  Odonatrix 18_2: 1–12
  pdf