Marek HOLLY


  • HOLLY M. 2011. Gatunki ważek (Odonata) nowe i rzadkie dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego stwierdzone w 2009 i 2010 roku
    New and rare dragonflies (Odonata) in the Bieszczady National Park recorded in the years in 2009 and 2010
    Odonatrix 7(1): 19–23
    pdf