Andrzej KUCHARSKI


 • KUCHARSKI A. 2016. Występowanie ważki rudej Libellula fulva O.F. MÜLLER, 1764 (Odonata: Libellulidae) w dolinie górnego Sanu
  The occurrence of the Scarce Chaser Libellula fulva O.F. MÜLLER, 1764 (Odonata: Libellulidae) in the valley of the upper San River
  Odonatrix 12_5: 1–5
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., RYCHŁA A., WENDZONKA J., BRODACKI M., GOŁĄB M., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., HOLNICKI-SZULC F., JĘDRO G., KUCHARSKI A., KUSAL B., , MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., PACIORA K., ŚNIEGULA S., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G. 2018. Ważki (Odonata) stwierdzone w Pienińskim Parku Narodowym i jego okolicach podczas XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Krościenko nad Dunajcem, 6-9 VII 2017)
  Dragonflies (Odonata) recorded in the Pieniński National Park and its vicinity during the 14th National Odonatological Symposium of the Polish Entomological Society (Krościenko nad Dunajcem, July 6-9, 2017)
  Odonatrix 14_5: 1–16
  pdf