Paweł KUZIORA


  • KUZIORA P. 2022. Potwierdzenie występowania Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w Lasach Janowskich
    Confirmation of the occureence of Golden-ringed Dragonfly Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in the Janowskie Forests
    Odonatrix 18_6: 1–2
    pdf