Sławomir PAWLAK


 • ŻURAWLEW P., PAWLAK S., DOLATA P.T. 2010. Dane o występowaniu szablaka południowego Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) i szablaka przepasanego S. pedemontanum (O. F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) w Południowej Wielkopolsce i na ziemi wieluńskiej
  Data on the occurrence of the Southern Darter Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) and the Banded Darter S. pedemontanum (O. F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) in the Southern Great Poland and in the Wieluń Land
  Odonatrix 6(1): 30–32
  pdf
 • PAWLAK S. 2019. Nowe stanowiska żagnicy zielonej Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 (Odonata: Aeshnidae) w dolinie górnej Prosny (Wysoczyzna Wieruszowska)
  New habitats of the Green Hawker Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 (Odonata: Aeshnidae) in the Upper Prosna Valley (Wieruszów Upland)
  Odonatrix 15_6: 1–7
  pdf