Peter SENN


 • SENN P. 2018 Damselflies (Odonata: Zygoptera) and dragonflies (Odonata: Anisoptera) in northern Poland: new records
  Ważki (Odonata: Zygoptera, Anisoptera) Polski północnej — nowe dane
  Odonatrix 14_8: 1–13
  pdf
 • SENN P. 2019. New localities of Southern Darter Sympetrum meridionale (SELYS, 1841) and Banded Darter S. pedemontanum (MÜLLER in ALLIONI, 1766) (Odonata: Libellulidae) in northern Poland
  Nowe stanowiska szablaka południowego Sympetrum meridionale (SELYS, 1841) oraz szablaka przepasanego S. pedemontanum (MÜLLER in ALLIONI, 1766) (Odonata: Libellulidae) w północnej Polsce
  Odonatrix 15_3: 1–6
  pdf
 • SENN P. 2020. Wyniki obserwacji ważek (Odonata) z zagrożonej torfianki w Gdyni (Polska północna)
  Records of dragonflies (Odonata: Zygoptera, Anisoptera) from an endangered peat pool in Gdynia, northern Poland
  Odonatrix 16_2: 1–6
  pdf
 • SENN P. 2020. A new locality of Norfolk Damselfly Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) from northern Poland
  Nowe stanowisko łątki zielonej Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w północnej Polsce
  Odonatrix 16_7: 1–9
  pdf
 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E., CZECHOWSKI P., CYMBAŁA R., DŁUGOSZ I., DOMAGAŁA M., DUMAŃSKI J., GAŁAN M., GÓRAJSKI L., GRABEK M., GUMUŁKA P., GWÓŹDŹ R., KOLAGO G., KOWALCZYK M., KRÓL J., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., ŁAGOSZ P., MIKOŁAJCZUK P., NOWICKA K., OSTROWSKI K., PAWLAK S., PIETRASIK G., RATAJCZAK J., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., SENN P., SIECZAK K., ŚWITAŁA D., ŚWITAŁA M., TAŃCZUK A., WISZNIOWSKA M., WOLNY M.S., ZABŁOCKI P. 2020. Bezprecedensowa inwazja husarza wędrownego Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) na Polskę w roku 2019
  Vagrant Emperor Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) in Poland: the unprecedented influx of 2019
  Odonatrix 16_10: 1–24
  pdf