Maria WISZNIOWSKA


 • WISZNIOWSKA M. 2017. Ważki (Odonata) obserwowane nad Stawem „Górnik” w Katowicach (Polska, Górny Śląsk)
  Dragonflies (Odonata) observed at the ”Górnik” pond in Katowice (Poland, Upper Silesia)
  Odonatrix 13_5: 1–5
  pdf
 • WISZNIOWSKA M., BUCZYŃSKI P. 2018. Późne stwierdzenie Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) w Polsce południowej
  A late record of Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) in southern Poland
  Odonatrix 14_14: 1–4
  pdf