Odonatrix 11(1), 2015 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


MIKOŁAJCZUK P. 2015. Kolejne stwierdzenia i dane o ekologii iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w ¶rodkowo–wschodniej Polsce
The next new sites and ecological data of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) from Central Eastern Poland
Odonatrix 11(1): 1–20
pdf

RYCHŁA A., ¦NIEGULA Sz., KARASEK T., GOŁˇB M. J., ŻUREK R. 2015. Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły
Distribution and habitat characteristics of Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) and Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) in oxbows of the upper Vistula River
Odonatrix 11(1): 21–30
pdf


Sprawozdania i komunikaty (Reports and announcements)


MIŁACZEWSKA E. 2015. XI Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE — Dubiecko 19–22.06.2014 r.
11th National Symposium of the Odonatological Section of Polish Entomological Society — Dubiecko, June 19–22, 2014
Odonatrix 11(1): 31–37
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P. 2015. Polskie i dotycz±ce Polski prace odonatologiczne. 13. Rok 2014 i uzupełnienie wykazu prac z roku 2013
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 13. The year 2014 and the supplement for the year 2013
Odonatrix 11(1): 38–42
pdf


Na okładce — Lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum — foto P. Buczyński
Front cover — White-tailed Skimmer Orthetrum albistylum — photo by P. Buczyński