Odonatrix 14, 2018 — W numerze (In this issue)


   
Pożegnania (Obituaries)


MISZTA A. 2018. Wspomnienie o Jakubie Liberskim
Memory of Jakub Liberski
Odonatrix 14_6: 1–4
pdf


Artykuły (Articles)


BUCZYŃSKI P., OBŁOZA P. 2018. Pierwsze stwierdzenie zawleczenia egzotycznej ważki Ischnura senegalensis (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) do Polski
First record of the introducing of exotic dragonfly Ischnura senegalensis (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) into Poland
Odonatrix 14_1: 1–8
pdf

BUCZYŃSKI P., RYCHŁA A., WENDZONKA J., BRODACKI M., GOŁĄB M., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., HOLNICKI-SZULC F., JĘDRO G., KUCHARSKI A., KUSAL B., , MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., PACIORA K., ŚNIEGULA S., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G. 2018. Ważki (Odonata) stwierdzone w Pienińskim Parku Narodowym i jego okolicach podczas XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Krościenko nad Dunajcem, 6-9 VII 2017)
Dragonflies (Odonata) recorded in the Pieniński National Park and its vicinity during the 14th National Odonatological Symposium of the Polish Entomological Society (Krościenko nad Dunajcem, July 6-9, 2017)
Odonatrix 14_5: 1–16
pdf

KOSEWSKA O., BUCZYŃSKI P. 2018. Nowe stwierdzenie populacji autochtonicznej Sympetrum depressiusculum (SELYS, 1841) (Odonata: Libellulidae) w Polsce północno-wschodniej
New record of an autochthonic population of Sympetrum depressiusculum (SELYS, 1841) (Odonata: Libellulidae) in the north-eastern Poland
Odonatrix 14_9: 1–6
pdf


Notatki/Dane faunistyczne (Notes/Faunistic data)


KOWALSKA J., RYCHŁA A. 2018. Ważki (Odonata) zaobserwowane nad Jeziorem Wojnowskim Zachodnim i Jeziorem Wojnowskim Wschodnim (województwo lubuskie) w latach 2009-2017
Dragonflies (Odonata) observed at Lake Wojnowskie Zachodnie and Lake Wojnowskie Wschodnie (district Lubuskie) in the years 2009-2017
Odonatrix 14_2: 1–5
pdf

JANKOWSKA B. 2018. Pierwsze stwierdzenie Somatochlora alpestris (SELYS, 1840) (Odonata: Corduliidae) w Pieninach
First record of Somatochlora alpestris (SELYS, 1840) (Odonata: Corduliidae) in Pieniny Mountains
Odonatrix 14_4: 1–2
pdf

SENN P. 2018 Damselflies (Odonata: Zygoptera) and dragonflies (Odonata: Anisoptera) in northern Poland: new records
Ważki (Odonata: Zygoptera, Anisoptera) Polski północnej — nowe dane
Odonatrix 14_8: 1–13
pdf

ANTCZAK–ORLEWSKA O., TOŃCZYK G. 2018. Ważki (Odonata: Zygoptera, Anisoptera) Polski północno-wschodniej — nowe dane
Damselflies (Odonata: Zygoptera) and dragonflies (Odonata: Anisoptera) in north-eastern Poland: new records
Odonatrix 14_10: 1–3
pdf

HERMAŃSKI A. 2018. Wyniki obserwacji ważek (Odonata) na terenie rozlewiska wśród nieużytkowanych łąk koło miejscowości Kajny (Polska, Warmia, gm. Jonkowo)
The results of dragonfly observations (Odonata) around a pool among disused meadows near Kajny (Poland, Warmia, Jonkowo commune)
Odonatrix 14_11: 1–6
pdf

HERMAŃSKI A. 2018. Wyniki obserwacji ważek (Odonata) na terenie obszaru PLH280039 Natura 2000 „Jonkowo–Warkały” (Polska, Warmia, gm. Jonkowo)
The results of damselfly and dragonfly observations (Odonata) in the ”Jonkowo–Warkały” Natura 2000 area (PLH280039)(Poland, Warmia, Jonkowo commune)
Odonatrix 14_12: 1–6
pdf

HERMAŃSKI A. 2018. Wyniki obserwacji ważek (Odonata) na terenie rozlewiska wśród łąk i pastwisk koło miejscowości Wrzesina (Polska, Warmia, gm. Jonkowo)
The results of damselfly and dragonfly observations (Odonata) around a pool among meadows and pastureland near Wrzesina (Poland, Warmia, Jonkowo commune)
Odonatrix 14_13: 1–5
pdf

WISZNIOWSKA M., BUCZYŃSKI P. 2018. Późne stwierdzenie Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) w Polsce południowej
A late record of Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) in southern Poland
Odonatrix 14_14: 1–4
pdf


Sprawozdania i komunikaty (Reports and announcements)


MISZTA A. 2018. Krótka relacja z 5-go Europejskiego Kongresu Odonatologicznego — ECOO 2018
The short report of 5th Europaean Congres on Odonatology — ECCO 2018
Odonatrix 14_7: 1–3
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2018. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 16. Rok 2017
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 16. The year 2017
Odonatrix 14_3: 1–4
pdf

BUCZYŃSKI P. 2018. Recenzja — Review. Andrzej STAŚKOWIAK, Ryszard SOWA: Ważki Ziemi Skarżyskiej [Damselflies and dragonflies of Skarżysko Land]. PiS Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Skarżysko-Kamienna 2018, 126 s. ISBN 978-83-63423-42-1
Odonatrix 14_15: 1–3
pdf

Na okładce — Lecicha południowa Orthetrum brunneum na tle Pienin — foto
Front cover — Southern Skimmer Orthetrum brunneum and Pieniny Mountains in the background — photo by