Odonatrix 15, 2019 — W numerze (In this issue)


   
XX-lecie Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
(The 20th anniversary of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society)TOŃCZYK G. 2019. Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego — 20 lat minęło
The Odonatological Section of the Polish Entomological Society — 20 years have passed
Odonatrix 15_1: 1–12
pdf

ZIELIŃSKI F. A. 2019. Odonatologom polskim w dniu święta ich
Odonatrix 15_2: 1
pdf


Notatki/Dane faunistyczne (Notes/Faunistic data)


SENN P. 2019. New localities of southern darter Sympetrum meridionale (SELYS, 1841) and banded darter S. pedemontanum (MÜLLER in ALLIONI, 1766) (Odonata: Libelluli-dae) in northern Poland
Nowe stanowiska szablaka południowego Sympetrum meridionale (SELYS, 1841) oraz szablaka przepasanego S. pedemontanum (MÜLLER in ALLIONI, 1766) (Odonata: Libellulidae) w północnej Polsce
Odonatrix 15_3: 1–6
pdf

RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., CZECHOWSKI P., DUMAŃSKI J., KUSAL K., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., MICHALCZUK W., NIEWOLIK J., ORSKA M., OSTROWSKI K., PIELOT M., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., ŚWITAŁA D., ŚWITAŁA M., TAŃCZUK A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WAKULSKI R., WASYLKÓW E., WERENIEWICZ K., WISZNIOWSKA M., 2019. Najwcześniejsze obserwacje ważek (Odonata) notowane w kwietniu i maju 2018 r. w Polsce
The earliest records of dragonflies and damselflies (Odonata) in April and May 2018 in Poland
Odonatrix 15_4: 1–10
pdf
Na okładce — Husarz władca Anax imperator składanie jaj — foto Paweł Buczyński
Front cover — Blue Emperor Anax imperator oviposition — photo by Paweł Buczyński