Odonatrix 15, 2019 — W numerze (In this issue)


   
XX-lecie Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
(The 20th anniversary of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society)TOŃCZYK G. 2019. Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego — 20 lat minęło
The Odonatological Section of the Polish Entomological Society — 20 years have passed
Odonatrix 15_1: 1–12
pdf

ZIELIŃSKI F. A. 2019. Odonatologom polskim w dniu święta ich
Odonatrix 15_2: 1
pdf


Artykuły (Articles)


CZECHOWSKI P. 2019. Dane o występowaniu szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) w województwie lubuskim (zachodnia Polska) z lat 2016-2018
Data on the occurrence of the Broad Scarlet Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) in Lubusz province (western Poland) in 2016-2018
Odonatrix 15_5: 1–8
pdf

PAWLAK S. 2019. Nowe stanowiska żagnicy zielonej Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 (Odonata: Aeshnidae) w dolinie górnej Prosny (Wysoczyzna Wieruszowska)
New habitats of the Green Hawker Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 (Odonata: Aeshnidae) in the Upper Prosna Valley (Wieruszów Upland)
Odonatrix 15_6: 1–7
pdf


Notatki/Dane faunistyczne (Notes/Faunistic data)


SENN P. 2019. New localities of Southern Darter Sympetrum meridionale (SELYS, 1841) and Banded Darter S. pedemontanum (MÜLLER in ALLIONI, 1766) (Odonata: Libellulidae) in northern Poland
Nowe stanowiska szablaka południowego Sympetrum meridionale (SELYS, 1841) oraz szablaka przepasanego S. pedemontanum (MÜLLER in ALLIONI, 1766) (Odonata: Libellulidae) w północnej Polsce
Odonatrix 15_3: 1–6
pdf

RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., CZECHOWSKI P., DUMAŃSKI J., KUSAL K., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., MICHALCZUK W., NIEWOLIK J., ORSKA M., OSTROWSKI K., PIELOT M., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., ŚWITAŁA D., ŚWITAŁA M., TAŃCZUK A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WAKULSKI R., WASYLKÓW E., WERENIEWICZ K., WISZNIOWSKA M., 2019. Najwcześniejsze obserwacje ważek (Odonata) notowane w kwietniu i maju 2018 r. w Polsce
The earliest records of dragonflies and damselflies (Odonata) in April and May 2018 in Poland
Odonatrix 15_4: 1–10
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2019. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 17. Rok 2018
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 17. The year 2018
Odonatrix 15_7: 1–6
pdf
Na okładce — Husarz władca Anax imperator składanie jaj — foto Paweł Buczyński
Front cover — Blue Emperor Anax imperator oviposition — photo by Paweł Buczyński