Odonatrix 15, 2019 — W numerze (In this issue)


   
XX-lecie Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
(The 20th anniversary of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society)TOŃCZYK G. 2019. Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego — 20 lat minęło
The Odonatological Section of the Polish Entomological Society — 20 years have passed
Odonatrix 15_1: 1–12
pdf

ZIELIŃSKI F. A. 2019. Odonatologom polskim w dniu święta ich
Odonatrix 15_2: 1
pdf


Artykuły (Articles)


CZECHOWSKI P. 2019. Dane o występowaniu szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) w województwie lubuskim (zachodnia Polska) z lat 2016-2018
Data on the occurrence of the Broad Scarlet Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) in Lubusz province (western Poland) in 2016-2018
Odonatrix 15_5: 1–8
pdf

PAWLAK S. 2019. Nowe stanowiska żagnicy zielonej Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 (Odonata: Aeshnidae) w dolinie górnej Prosny (Wysoczyzna Wieruszowska)
New habitats of the Green Hawker Aeshna viridis EVERSMANN, 1836 (Odonata: Aeshnidae) in the Upper Prosna Valley (Wieruszów Upland)
Odonatrix 15_6: 1–7
pdf

BUCZYŃSKI P., KUSAL K., TOŃCZYK G., MIKOŁAJCZUK P., BOBREK M., BOBREK R., CZECHOWSKI P., DŁUGOSZ I., DŁUGOSZ M., DUBICKA A., DUMNICKA E., GOC M., GOŁĄB M.J., GÓRAL N., HADWICZAK M., HOLNICKI-SZULC F., JĘDRO G., JIRAK-LESZCZYŃSKA A., KUSAL B., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., MORAWSKI M., RACZYŃSKI M., ŚNIEGULA S., ŚWITAŁA M., TARKOWSKI A., WOŹNIAK S. 2019. Ważki (Odonata) stwierdzone w Puszczy Niepołomickiej i dolinie Raby podczas XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (20-23.06.2019 r.)
Dragonflies (Odonata) recorded in the Niepołomice Forest and in the valley of the River Raba during the 16th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 20-23, 2019)
Odonatrix 15_8: 1–16
pdf

BUCZYŃSKI P., GÓRAL N., KUŚNIERZ A., POLAK M., TARKOWSKI A., WRÓBEL A. 2019. Materiały do znajomości ważek (Odonata) Suwalszczyzny i Podlasia (Polska północno-wschodnia)
New records of dragonflies (Odonata) from the Suwałki and Podlasie regions in north-eastern Poland
Odonatrix 15_10: 1–7
pdf


Notatki/Dane faunistyczne (Notes/Faunistic data)


SENN P. 2019. New localities of Southern Darter Sympetrum meridionale (SELYS, 1841) and Banded Darter S. pedemontanum (MÜLLER in ALLIONI, 1766) (Odonata: Libellulidae) in northern Poland
Nowe stanowiska szablaka południowego Sympetrum meridionale (SELYS, 1841) oraz szablaka przepasanego S. pedemontanum (MÜLLER in ALLIONI, 1766) (Odonata: Libellulidae) w północnej Polsce
Odonatrix 15_3: 1–6
pdf

RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., CZECHOWSKI P., DUMAŃSKI J., KUSAL K., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., MICHALCZUK W., NIEWOLIK J., ORSKA M., OSTROWSKI K., PIELOT M., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., ŚWITAŁA D., ŚWITAŁA M., TAŃCZUK A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WAKULSKI R., WASYLKÓW E., WERENIEWICZ K., WISZNIOWSKA M., 2019. Najwcześniejsze obserwacje ważek (Odonata) notowane w kwietniu i maju 2018 r. w Polsce
The earliest records of dragonflies and damselflies (Odonata) in April and May 2018 in Poland
Odonatrix 15_4: 1–10
pdf

MACKIEWICZ K., TOŃCZYK G. 2019. Obserwacje ważek (Odonata) w okolicach Sejn (Polska północno-wschodnia) w latach 2016-2017
Records of dragonflies (Odonata) near Sejny (north-eastern Poland) in 2016-2017
Odonatrix 15_9: 1–28
pdf

JĘDRO G., ŻYDAŁOWICZ K., 2019. Nocna obserwacja Sympetrum danae (Sulzer, 1776) (Odonata: Libellulidae) w Słowińskim Parku Narodowym
Night-time record of Sympetrum danae (Sulzer, 1776) (Odonata: Libellulidae) in the Słowiński National Park
Odonatrix 15_11: 1–2
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2019. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 17. Rok 2018
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 17. The year 2018
Odonatrix 15_7: 1–6
pdf
Na okładce — Husarz władca Anax imperator składanie jaj — foto Paweł Buczyński
Front cover — Blue Emperor Anax imperator oviposition — photo by Paweł Buczyński