Odonatrix 16, 2020 — W numerze (In this issue)


   
Notatki/Dane faunistyczne (Notes/Faunistic data)


SENN P. 2020. Wyniki obserwacji ważek (Odonata) z zagrożonej torfianki w Gdyni (Polska północna)
Records of dragonflies (Odonata: Zygoptera, Anisoptera) from an endangered peat pool in Gdynia, northern Poland
Odonatrix 16_2: 1–6
pdf

KOBYŁECKI P. 2020. Ważki (Odonata) Rembertowa
Dragonflies (Odonata) of Rembertów Odonatrix 16_3: 1–5
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2020. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 18. Rok 2019
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 18. The year 2019
Odonatrix 16_1: 1–5
pdf
Na okładce — Husarz wędrowny Anax ephippiger patrolujący samiec — foto Krzysztof Lewandowski (Vedi)
Front cover — Vagrant Emperor Anax ephippiger male patrolling — photo by Krzysztof Lewandowski (Vedi)