Odonatrix 2(1), 2006 — W numerze (In the issue)


   
Pożegnania (Obituaries)


— Życiorys
Curriculum vitae
Odonatrix 2(1): 1–2
pdf

BERNARD R., BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2006. Dr Stefan Mielewczyk (4 II 1933 – 12 VIII 2005)
Dr Stefan Mielewczyk (February 4, 1933 – August 12, 2005)
Odonatrix 2(1): 2–8
pdf

Artykuły (Articles)


BUCZYŃSKI P., DARAŻ B. 2006. Interesujące stwierdzenia Leucorrhinia caudalis w siedliskach wtórnych
Interesting records of Leucorrhinia caudalis in secondary habitats
Odonatrix 2(1): 8–12
pdf

CIOS S. 2006. Ważki w literaturze polskiej z XVIII i XIX w.
References to Odonata in Polish literature from the 18th and 19th centuries
Odonatrix 2(1): 12–17
pdf

WYBRANIEC K. 2006. Wstępne wyniki badań ważek gminy Skierbieszów
Preliminary results of studies on the dragonflies of the Skierbieszów community
Odonatrix 2(1): 17–19
pdf

Notatki (Notes)


TOŃCZYK G., BUCZYŃSKI P. 2006. Ważki odnotowane w Białowieży podczas Konferencji Naukowej Polskiej Platformy Bioróżnorodności (23-24.04.2004) i 45. Zjazdu PTEnt. (17-19.09.2004))
Dragonflies recorded in Białowieża during the Meating of Polish Platform for Biodiversity (23-25.04.2004) and 45th meeting of the Polish Entomological Society (17-19.08.2004)
Odonatrix 2(1): 20–21
pdf

Sprawozdania i komunikaty (Reports and announcements)


BERNARD R. 2006. Czwarte Międzynarodowe Sympozjum Odonatologiczne Worldwide Dragonfly Association, Pontevedra (Hiszpania), 26-30 lipca 2005 — sprawozdanie
4th Worldwide Dragonfly Association Symposium of Odonatology, Pontevedra (Spain), 26-30 July 2005 — a report
Odonatrix 2(1): 21–22
pdf

Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2006. Czym oznaczać polskie ważki? Część II. Larwy i wylinki.
Keys useful in identifying Polish dragonflies. Part 2. Larvae and exuviae
Odonatrix 2(1): 22–25
pdf

BUCZYŃSKI P. 2006. Monografia Corbet'a: „biblia” odonatologów
Corbet's monograph: a „bible” for odonatologists
Odonatrix 2(1): 25–26
pdf

BUCZYŃSKI P. 2006. Warto znać, warto mieć: monografia europejskich Calopterygidae
Worth to know, worth have: the monograph of European Calopterygidae
Odonatrix 2(1): 26–27
pdf

BUCZYŃSKI P. 2006. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne opublikowane w II połowie roku 2005 z uzupełnieniami za I półrocze
Polish and dedicated to Poland odonatological papers published in the 2nd half of the year 2005 and additions to the 1st half of this year
Odonatrix 2(1): 27–29
pdf

Różności (Varia)


Regulamin Sekcji Odonatologicznej PTEnt.
Statute of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society
Odonatrix 2(1): 29–30
pdf

BUCZYŃSKA E. 2006. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Nadlatuje Nowy Rok
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: The New Year is comming
Odonatrix 2(1): 30
pdf

Część redakcyjna (Editorial)


Listy do i od redakcji
Letters to and from the Editorial Office
Odonatrix 2(2): 31
pdf

Korekta klucza Jacka Wendzonki do oznaczania imagines ważek Polski
Corrigenda of the Jacek Wendzonka's determination key to the imagines of Polish dragonflies
Odonatrix 2(2): 31–32
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska