Odonatrix 4(2), 2008 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


BUCZYŃSKI P. 2008. Ważki (Odonata) Lasów Kozłowieckich
Dragonflies (Odonata) of the Kozłowieckie Forests
Odonatrix 4(2): 33–42
pdf

BERNARD R., BUCZYŃSKI P. 2008. Stan zachowania i wybiórczość siedliskowa iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) w Polsce
Conservation status and habitat selection of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in Poland
Odonatrix 4(2): 43–60
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P. 2008. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 6. Rok 2007, z uzupełnieniem spisu za rok 2006
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 6. The year 2007 and additions to the year 2006
Odonatrix 4(2): 61–64
pdf


Różności (Varia)


BUCZYŃSKA E. 2008. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Upał
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Heat
Odonatrix 4(2): 64
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska