Odonatrix 6(1), 2010 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


TOŃCZYK G., ZEMKO K. 2010. Próba oceny liczebności całkowitej populacji Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) i Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) w rezerwacie „Jezioro Zdręczno” (Bory Tucholskie)
Preliminary estimation of population total abundance of Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) and Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) in “Zdręczno Lake” nature reserve (Tuchola Forest, Poland)
Odonatrix 6(1): 9–14
pdf

MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P. 2010. Drugie współczesne stanowisko łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) (Odonata: Coenagrionidae) w Polsce południowo–wschodniej
The second contemporary locality of the Ornate Bluet Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) (Odonata: Coenagrionidae) in the southeastern Poland
Odonatrix 6(1): 15–21
pdf

TATARKIEWICZ D. 2010. Sites of the emergence of the Scarce Chaser Libellula fulva (O. F. MÜLLER, 1764) (Odonata: Libellulidae) in the forest of Puszcza Notecka
Miejsca wylęgu ważki rudej Libellula fulva (O. F. MÜLLER, 1764) (Odonata: Libellulidae) w Puszczy Noteckiej
Odonatrix 6(1): 21–29
pdf


Notatki (Notes)


BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E. 2010. Kolejne stwierdzenie ważek (Odonata) w pułapce świetlnej
The next record of dragonflies (Odonata) in a light trap
Odonatrix 6(1): 1–2
pdf

KOŁECZEK D., TOŃCZYK G. 2010. Ischnura elegans (VANDER LINDEN, 1820) (Zygoptera: Coenagrionidae) ofiarą Machimus sp. (Diptera: Asilidae)
Ischnura elegans (VANDER LINDEN, 1820) (Zygoptera: Coenagrionidae) as a prey of Machimus sp. (Diptera: Asilidae)
Odonatrix 6(1): 3
pdf

ZAWAL A. 2010. Nowe stanowisko Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w Polsce zachodniej
New locality of Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) in Western Poland
Odonatrix 6(1): 6–8
pdf

ŻURAWLEW P., PAWLAK S., DOLATA P.T. 2010. Dane o występowaniu szablaka południowego Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) i szablaka przepasanego S. pedemontanum (O. F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) w Południowej Wielkopolsce i na ziemi wieluńskiej
Data on the occurrence of the Southern Darter Sympetrum meridionale (SÉLYS, 1841) and the Banded Darter S. pedemontanum (O. F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) in the Southern Great Poland and in the Wieluń Land
Odonatrix 6(1): 30–32
pdf

Historia odonatologii (History of the odonatology)


TOŃCZYK G. 2010. Tereny Polski jako locus typicus dla niektórych gatunków ważek
Area of Poland as locus typicus for some dragonfly species
Odonatrix 6(1): 4–6
pdf


Różności (Varia)


BUCZYŃSKA E. 2010. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Sanki
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Sledge
Odonatrix 6(1): 2
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska