Odonatrix 9(1), 2013 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


MIKOŁAJCZUK P. 2013. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w południowej części Podlasia z uwagami o ekologii i mobilności gatunku
New sites of Pygmy Damselfly Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the southern part of Podlasie with notes on ecology and species mobility
Odonatrix 9(1): 1–12
pdf

DARAŻ B. 2013. Some dragonflies (Odonata) of Chingombe, Zambia, and some other localities in Zambia and Botswana
Przyczynek do znajomości ważek (Odonata) Chingombe (Zambia) i kilku innych stanowisk w Zambii i Botswanie
Odonatrix 9(1): 13–20
pdf

RYCHŁA A. 2013. Nowe stanowiska szklarnika leśnego Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w środkowo-zachodniej Polsce
New sites of the Golden-ringed Dragonfly Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in the mid-western Poland
Odonatrix 9(1): 21–28
pdf


Notatki (Notes)


ŻURAWLEW P., PIECUCH T. 2013. Stanowisko Sympetrum pedemontanum (O.F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) na Wysoczyźnie Kaliskiej (Południowa Wielkopolska)
Site of Sympetrum pedemontanum (O.F. MÜLLER IN ALLIONI, 1766) in the Wysoczyzna Kaliska (Southern Wielkopolska)
Odonatrix 9(1): 29–30
pdf

BERNARD R., BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2013. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce — korekta
A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland — correction
Odonatrix 9(1): 31–32
pdf


Na okładce — Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis — foto A.S. Jadwiszczak
Front cover — Yellow-spotted Whiteface Leucorrhinia pectoralis — photo by A.S. Jadwiszczak