Odonatrix 9(2), 2013 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


ŻURAWLEW P. 2013. Ważki (Odonata) pogranicza Wysoczyzny Kaliskiej i Równiny Rychwalskiej (Wielkopolska)
Dragonflies (Odonata) of the borderland between the Kalisz High Plain and Rychwalska Plain (Great Poland)
Odonatrix 9(2): 33–54
pdf

FRĄCKIEL K., HENEL A., TAYLOR J.R.E. 2013. Występowanie i wybiórczość siedliskowa iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w dolinie Biebrzy
Distribution and habitat selection of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in Biebrza valley
Odonatrix 9(2): 55–64
pdf

BUCZYŃSKI P. 2011. Dwie zapomniane prace w ważkach (Odonata) Polski)
Two forgotten papers about dragonflies (Odonata) of Poland
Odonatrix 9(2): 65–71
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P. 2013. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 11. Rok 2012
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 11. The year 2012
Odonatrix 9(2): 72–76
pdf


Sprawozdania i komunikaty (Reports and announcements)


MIŁACZEWSKA E. 2013. X Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE — Izabelin, 28–30.06.2013 r.
10th National Symposium of the Odonatological Section of Polish Entomological Society — Izabelin 30.06.2013
Odonatrix 9(2): 77–80
pdf


Na okładce — Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens — foto P. Buczyński
Front cover — Yellow-spotted Whiteface Calopteryx splendens — photo by P. Buczyński