Husarz wędrowny Anax ephippiger


  • BUCZYŃSKI P., DAWIDOWICZ Ł., WAGNER G., JARSKA W. 2011. Anax ephippiger (BURMEISTER, 1389) (Odonata: Aeshnidae) w polskiej części Pojezierza Litewskiego
    Anax ephippiger (BURMEISTER, 1389) (Odonata: Aeshnidae) in Polish part of the Lithuanian Lake District
    Odonatrix 7(2): 48–49
    pdf