Łątka ozdobna Coenagrion ornatum


 • MICHALCZUK W. 2007. Stwierdzenie łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) na Wyżynie Wołyńskiej (Polska południowo-wschodnia)
  Ornate damselfly Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) found in the Wołyńska Upland (south–eastern Poland)
  Odonatrix 3(2): 40–42
  pdf
 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., DARAŻ B. 2009. Pierwsze dane z monitoringu stanu populacji łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) w dolinie Sieniochy (Śniatycze, Polska południowo–wschodnia)
  First data from the monitoring of population condition of Ornate Bulet Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) in the Valley of Sieniocha river (Śniatycze, south–eastern Poland)
  Odonatrix 5(2): 33–44
  pdf
 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P. 2010. Drugie współczesne stanowisko łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) (Odonata: Coenagrionidae) w Polsce południowo–wschodniej
  The second contemporary locality of the Ornate Bluet Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) (Odonata: Coenagrionidae) in the southeastern Poland
  Odonatrix 6(1): 15–21
  pdf
 • OSTROWSKI K. 2020. Nowe stanowisko łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) (Odonata, Coenagrionidae) w okolicach Wrocławia
  New locality of Ornate Bluet Coenagrion ornatum (SELYS, 1850) (Odonata, Coenagrionidae) in the vicinity of Wrocław
  Odonatrix 16_20: 1–5
  pdf