Pałątka wielkoplama Lestes macrostigma


  • DARAŻ B. 2009. New data on dragonflies (Odonata) of northeasternmost Bulgaria
    Nowe dane o ważkach (Odonata) północno–wschodniej Bułgarii
    Odonatrix 5(2): 55–64
    pdf