Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis


 • BUCZYŃSKI P., DARAŻ B. 2006. Interesujące stwierdzenia Leucorrhinia caudalis w siedliskach wtórnych
  Interesting records of Leucorrhinia caudalis in secondary habitats
  Odonatrix 2(1): 8–12
  pdf
 • DOLATA P.T. 2011. Stanowisko zalotki spłaszczonej Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) i gągoła Bucephala clangula (LINNAEUS, 1758) w dolinie Noteci pod Czarnkowem (północna Wielkopolska)
  The site of the Lilypad Whiteface Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) and the Goldeneye Bucephala clangula (LINNAEUS, 1758) in the River Noteć valley near Czarnków (northern Wielkopolska)
  Odonatrix 7(2): 55–57
  pdf
 • TOŃCZYK G., ZEMKO K. 2010. Próba oceny liczebności całkowitej populacji Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) i Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) w rezerwacie „Jezioro Zdręczno” (Bory Tucholskie)
  Preliminary estimation of population total abundance of Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) and Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) in “Zdręczno Lake” nature reserve (Tuchola Forest, Poland)
  Odonatrix 6(1): 9–14
  pdf