Wiaczesław MICHALCZUK


 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G., DARAŻ B., DJATLOVA E., MICHALCZUK W., MISZTA A., SZYMAŃSKI J., SZPALA B., TONDYS J. 2006. Ważki zebrane podczas III Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Zwierzyniec, 15-17 IX 2006)
  Dragonflies collected during the 3rd National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Zwierzyniec, September 15-17, 2006)
  Odonatrix 2(supl.1): 1–12
  pdf
 • MICHALCZUK W. 2007. Stwierdzenie łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) na Wyżynie Wołyńskiej (Polska południowo-wschodnia)
  Ornate damselfly Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) found in the Wołyńska Upland (south–eastern Poland)
  Odonatrix 3(2): 40–42
  pdf
 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., DARAŻ B. 2009. Pierwsze dane z monitoringu stanu populacji łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) w dolinie Sieniochy (Śniatycze, Polska południowo–wschodnia)
  First data from the monitoring of population condition of Ornate Bulet Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) in the Valley of Sieniocha river (Śniatycze, south–eastern Poland)
  Odonatrix 5(2): 33–44
  pdf
 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P. 2010. Drugie współczesne stanowisko łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) (Odonata: Coenagrionidae) w Polsce południowo–wschodniej
  The second contemporary locality of the Ornate Bluet Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) (Odonata: Coenagrionidae) in the southeastern Poland
  Odonatrix 6(1): 15–21
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., ŻURAWLEW P., MICHALCZUK W. 2010. Nowe dane o występowaniu Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) w Polsce
  New data on the occurrence of Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) in Poland
  Odonatrix 6(2): 50–60
  pdf
 • MICHALCZUK W. 2012. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) na Roztoczu i w Kotlinie Sandomierskiej (Odonata: Coenagrionidae)
  New records of the Sedgling Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in Roztocze and the Sandomierska Basin (Odonata: Coenagrionidae)
  Odonatrix 8(1): 14–18
  pdf
 • RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., CZECHOWSKI P., DUMAŃSKI J., KUSAL K., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., MICHALCZUK W., NIEWOLIK J., ORSKA M., OSTROWSKI K., PIELOT M., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., ŚWITAŁA D., ŚWITAŁA M., TAŃCZUK A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WAKULSKI R., WASYLKÓW E., WERENIEWICZ K., WISZNIOWSKA M., 2019. Najwcześniejsze obserwacje ważek (Odonata) notowane w kwietniu i maju 2018 r. w Polsce
  The earliest records of dragonflies and damselflies (Odonata) in April and May 2018 in Poland
  Odonatrix 15_4: 1–10
  pdf
 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E., CZECHOWSKI P., CYMBAŁA R., DŁUGOSZ I., DOMAGAŁA M., DUMAŃSKI J., GAŁAN M., GÓRAJSKI L., GRABEK M., GUMUŁKA P., GWÓŹDŹ R., KOLAGO G., KOWALCZYK M., KRÓL J., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., ŁAGOSZ P., MIKOŁAJCZUK P., NOWICKA K., OSTROWSKI K., PAWLAK S., PIETRASIK G., RATAJCZAK J., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., SENN P., SIECZAK K., ŚWITAŁA D., ŚWITAŁA M., TAŃCZUK A., WISZNIOWSKA M., WOLNY M.S., ZABŁOCKI P. 2020. Bezprecedensowa inwazja husarza wędrownego Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) na Polskę w roku 2019
  Vagrant Emperor Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) in Poland: the unprecedented influx of 2019
  Odonatrix 16_10: 1–24
  pdf