Agnieszka TAŃCZUK


 • RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., CZECHOWSKI P., DUMAŃSKI J., KUSAL K., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., MICHALCZUK W., NIEWOLIK J., ORSKA M., OSTROWSKI K., PIELOT M., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., ¦WITAŁA D., ¦WITAŁA M., TAŃCZUK A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WAKULSKI R., WASYLKÓW E., WERENIEWICZ K., WISZNIOWSKA M., 2019. Najwcze¶niejsze obserwacje ważek (Odonata) notowane w kwietniu i maju 2018 r. w Polsce
  The earliest records of dragonflies and damselflies (Odonata) in April and May 2018 in Poland
  Odonatrix 15_4: 1–10
  pdf
 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E., CZECHOWSKI P., CYMBAŁA R., DŁUGOSZ I., DOMAGAŁA M., DUMAŃSKI J., GAŁAN M., GÓRAJSKI L., GRABEK M., GUMUŁKA P., GWÓ¬D¬ R., KOLAGO G., KOWALCZYK M., KRÓL J., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., ŁAGOSZ P., MIKOŁAJCZUK P., NOWICKA K., OSTROWSKI K., PAWLAK S., PIETRASIK G., RATAJCZAK J., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., SENN P., SIECZAK K., ¦WITAŁA D., ¦WITAŁA M., TAŃCZUK A., WISZNIOWSKA M., WOLNY M.S., ZABŁOCKI P. 2020. Bezprecedensowa inwazja husarza wędrownego Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) na Polskę w roku 2019
  Vagrant Emperor Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) in Poland: the unprecedented influx of 2019
  Odonatrix 16_10: 1–24
  pdf
 • TAŃCZUK A., 2020. Recenzja — Review. SMALLSHIRE D., SWASH A. Europe′s Dragonflies. A Field Guide to the Damselflies and Dragonflies. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2020, 360 s.
  Odonatrix 16_12: 1–3
  pdf
 • TAŃCZUK A., 2020. Ważki (Odonata) obserwowane nad oczkiem wodnym w Lędzinach (Polska, województwo opolskie)
  Dragonflies (Odonata) observed at the small pond in Lędziny (Poland, Opole Region)
  Odonatrix 16_13: 1–5
  pdf
 • TAŃCZUK A., 2020. Ciekawe obserwacje ważek z terenu kamieniołomu Odra II w Opolu (Polska, województwo opolskie)
  Interesting observations of dragonflies from Odra II quarry in Opole (Poland, Opole Region)
  Odonatrix 16_17: 1–6
  pdf
 • TAŃCZUK A., BOJAR P. 2021. Nowe stanowisko Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) w województwie lubelskim.
  The new site of Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) in Lublin Province.
  Odonatrix 17_3: 1–12
  pdf