Grzegorz TOŃCZYK


 • TOŃCZYK G. 2005. Sekcja Odonatologiczna PTE
  Odonatological Section of the Polish Entomological Society
  Odonatrix 1(1): 1–3
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2005. Nowe rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt
  New regulation pertaining to the list of the animal species being under protection
  Odonatrix 1(1): 3–5
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2005. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce — zaczynamy zestawianie danych!
  The atlas of distribution of dragonflies (Odonata) in Poland — we have just started to collect data! Odonatrix 1(1): 12 13
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2005. Nowy „Askew”, nowe rozczarowania
  New „Askew”, new disappointments
  Odonatrix 1(1): 17–19
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2005. Obserwacje nad żerowaniem żagnic (Aeshna spp.) w warunkach miejskich
  The observations of the foraging of Hawkers (Aeshna spp.) in the urban conditions
  Odonatrix 1(2): 26–27
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2005. Baza polskiej literatury odonatologicznej
  Database of Polish odonatological literature Odonatrix 1(2): 29–30
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2005. Czym oznaczać polskie ważki? Część 1. Imagines
  Keys useful in identifying Polish dragonflies. Part 1. Imagines
  Odonatrix 1(2): 33–36
  pdf
 • BERNARD R., BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2006. Dr Stefan Mielewczyk (4 II 1933 – 12 VIII 2005)
  Dr Stefan Mielewczyk (February 4, 1933 – August 12, 2005)
  Odonatrix 2(1): 2–8
  pdf
 • TOŃCZYK G., BUCZYŃSKI P. 2006. Ważki odnotowane w Białowieży podczas Konferencji Naukowej Polskiej Platformy Bioróżnorodności (23-24.04.2004) i 45. Zjazdu PTEnt. (17-19.09.2004))
  Dragonflies recorded in Białowieża during the Meating of Polish Platform for Biodiversity (23-25.04.2004) and 45th meeting of the Polish Entomological Society (17-19.08.2004)
  Odonatrix 2(1): 20–21
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2006. Czym oznaczać polskie ważki? Część II. Larwy i wylinki.
  Keys useful in identifying Polish dragonflies. Part 2. Larvae and exuviae
  Odonatrix 2(1): 22–25
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2006. Ważki (Odonata) Łodzi — dane z kolekcji Ernsta Koeppena
  Dragonflies (Odonata) of the Łódź — data from Ernast Koeppen's collection
  Odonatrix 2(2): 39
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2006. Notatki odonatologiczne z okolic Jeziora Wigierskiego Odonatological notes from the vicinities of the Wigry Lake
  Odonatrix 2(2): 40–42
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2006. Ważki (Odonata) obserwowane nad Zatoką Pucką
  Dragonflies (Odonata) recorded at the Puck Bay
  Odonatrix 2(2): 42–44
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2006. „Świtezianka” — zakazany biuletyn
  „Świtezianka” — a forbiden newsletter
  Odonatrix 2(2): 46–47
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. TOŃCZYK G., 2006. Sprawozdanie z działalności Sekcji Odonatologicznej PTEnt. w roku 2005
  Report on activities of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society in 2005
  Odonatrix 2(2): 50–52
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G., DARAŻ B., DJATLOVA E., MICHALCZUK W., MISZTA A., SZYMAŃSKI J., SZPALA B., TONDYS J. 2006. Ważki zebrane podczas III Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Zwierzyniec, 15-17 IX 2006)
  Dragonflies collected during the 3rd National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Zwierzyniec, September 15-17, 2006)
  Odonatrix 2(supl.1): 1–12
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2006. III Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE (Zwierzyniec, 15-17 IX 2006)
  3rd National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Zwierzyniec, September 15-17, 2006)
  Odonatrix 2(supl.1): 12–16
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2007. Wrażenia nie tylko ważkowe z badań terenowych na północnym Mazowszu
  Moreover than dragonfly impressions from field studies at northern Masovia
  Odonatrix 3(1): 19–21
  pdf
 • TOŃCZYK G., 2007. Ciekawe miejsce rozwoju Aeshna cyanea (O.F. MÜLLER, 1754)
  An interesting development site of Aeshna cyanea (O.F. MÜLLER, 1754)
  Odonatrix 3(1): 22–23
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2007. Pionowe i poziome parametry wylotu Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) (Odonata: Gomphidae) w małej rzece nizinnej
  Horizontal and vertical parameters of Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) (Odonata: Gomphidae) emergence in small lowland river Odonatrix 3(1): 23–25
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2007. IV Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE (Brda, 18–20 V 2007)
  4th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society, Brda, May 18–20, 2007 Odonatrix 3(2): 59–61
  pdf
 • TOŃCZYK G., STANKIEWICZ M. 2008. Ważki (Odonata) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
  Dragonflies (Odonata) of the Wzniesienia Łódzkie Landscape Park
  Odonatrix 4(1): 1–11
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2008. Klaas-Douwe B. Dijkstra (ed.). Illustrated by Richard Lewington. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillingham, 320 str., ISBN 0–953–1399–4–8 (oprawa miękka), ISBN 0–953–1399–5–6 (oprawa twarda), cena: Ł 21,95
  Klaas-Douwe B. Dijkstra (ed.). Illustrated by Richard Lewington. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillingham, 320 pp., ISBN 0–953–1399–4–8 (paperback), ISBN 0–953–1399–5–6 (hardback), price: Ł 21,95
  Odonatrix 4(1): 30
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2009. Recenzja. Cham S. 2007. Field Guide to the larvae and exuviae of British Dragonflies. Volume 1: Dragonflies (Anisoptera). The British Dragonfly Society. Gem Publishing Company, Brightwell, Wallingford, 76 ss. ISBN–978–0–9556471–0–9.
  Review. Cham S. 2007. Field Guide to the larvae and exuviae of British Dragonflies. Volume 1: Dragonflies (Anisoptera). The British Dragonfly Society. Gem Publishing Company, Brightwell, Wallingford, 76 ss. ISBN–978–0–9556471–0–9.
  Odonatrix 5(1): 30–32
  pdf
 • TOŃCZYK G., ZEMKO K. 2010. Próba oceny liczebności całkowitej populacji Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) i Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) w rezerwacie „Jezioro Zdręczno” (Bory Tucholskie)
  Preliminary estimation of population total abundance of Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840) and Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) in “Zdręczno Lake” nature reserve (Tuchola Forest, Poland)
  Odonatrix 6(1): 9–14
  pdf
 • KOŁECZEK D., TOŃCZYK G. 2010. Ischnura elegans (VANDER LINDEN, 1820) (Zygoptera: Coenagrionidae) ofiarą Machimus sp. (Diptera: Asilidae)
  Ischnura elegans (VANDER LINDEN, 1820) (Zygoptera: Coenagrionidae) as a prey of Machimus sp. (Diptera: Asilidae)
  Odonatrix 6(1): 3
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2010. Tereny Polski jako locus typicus dla niektórych gatunków ważek
  Area of Poland as locus typicus for some dragonfly species
  Odonatrix 6(1): 4–6
  pdf
 • BERNARD R., TOŃCZYK G. 2011. Wyspowe występowanie żagnicy torfowcowej Aeshna subarctica WALKER, 1908 na Nizinach Środkowopolskich i Sasko-Łużyckich
  Patchy occurrence of Aeshna subarctica WALKER, 1908 in the Central Polish Lowlands and in the Polish part of the Saxonian-Lusatian Lowlands
  Odonatrix 7(1): 1–13
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., MIKOŁAJCZUK P., TOŃCZYK G. 2011. Nowe stwierdzenia łątki zielonej Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) na południowo-zachodnim skraju jej zasięgu (Polska Środkowa i Wschodnia)
  New records of Norfolk Damselfly Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) on the south-western edge of its distribution area (Central and Eastern Poland)
  Odonatrix 7(2): 41–47
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., MARCZAK D., TOŃCZYK G., LUKAŠUK A., NAREWSKA-PRELLA K. 2014. Ważki (Odonata) „Puszcza Kampinoska”: nowe dane i stan poznania
  Dragonflies (Odonata) of the Biosphere Reserve „Kampinos Forest”: new data and the state of knowledge
  Odonatrix 10(1): 33–54
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., MARCZAK D., TOŃCZYK G., MIKOŁAJCZUK P., HORABIK G., LIBERSKI J., MISZTA A., RYCHŁA A., BRODACKI M., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., KOWALEWCZANY D., KRAKOWSKA K., LIS Ł., MIŁACZEWSKA E., OSTALSKA A., PEPŁOWSKA-MARCZAK D., SZUBERT M., SZUBERT P., SIEKIERZYŃSKA J., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TYBURSKI Ł., WENDZONKA J., WIERZBIENIEC G. 2014. Ważki (Odonata) stwierdzone podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE „Ważki Rezerwatu Biosfery <Puszcza Kampinoska>” (Izabelin, 28–30 VI 2013 r.)
  Dragonflies (Odonata) recorded during the 10th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society „Dragonflies of the Biosphere Reserve <Kampinos Forest>” (Izabelin, June 28–30 2013)
  Odonatrix 10(2): 33–51
  pdf
 • RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., ORZECHOWSKI R., BERNARD R., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., DOBRZAŃSKA J., GOŁĄB M., GÓRKA M., GUSTA D., JANKOWSKA B., KARASEK T., LIBERSKI J., MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WENDZONKA J., WOLNY M., ZABŁOCKI P. 2015. Dane o ważkach (Odonata) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i okolic (Polska środkowo-zachodnia) zebrane podczas XII Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Data on dragonflies (Odonata) of Gryżyński Landscape Park and its vicinity (middle-western Poland) collected during the 12th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Odonatrix 11(2): 45–58
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2015. Recenzja — Review. BUCZYŃSKI P. Dragonflies (Odonata) of anthropogenic waters in middle-eastern Poland. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn 2015, 272 pp.
  Odonatrix 11(2): 66–67
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2016. List od redaktora naczelnego: „Odonatrix” nieco inaczej
  Letter from the Editor in Chief: „Odonatrix” some otherwise
  Odonatrix 12_1: 1–2
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2016. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 14. Rok 2015 i uzupełnienie wykazu za rok 2014
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 14. The year 2015 and additions to the year 2014
  Odonatrix 12_7: 1–5
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2018. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 15. Rok 2016
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 15. The year 2016
  Odonatrix 13_6: 1–4
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2018. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 16. Rok 2017
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 16. The year 2017
  Odonatrix 14_3: 1–4
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., RYCHŁA A., WENDZONKA J., BRODACKI M., GOŁĄB M., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., HOLNICKI-SZULC F., JĘDRO G., KUCHARSKI A., KUSAL B., , MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., PACIORA K., ŚNIEGULA S., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G. 2018. Ważki (Odonata) stwierdzone w Pienińskim Parku Narodowym i jego okolicach podczas XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Krościenko nad Dunajcem, 6-9 VII 2017)
  Dragonflies (Odonata) recorded in the Pieniński National Park and its vicinity during the 14th National Odonatological Symposium of the Polish Entomological Society (Krościenko nad Dunajcem, July 6-9, 2017)
  Odonatrix 14_5: 1–16
  pdf
 • ANTCZAK–ORLEWSKA O., TOŃCZYK G. 2018. Ważki (Odonata: Zygoptera, Anisoptera) Polski północno-wschodniej — nowe dane
  Damselflies (Odonata: Zygoptera) and dragonflies (Odonata: Anisoptera) in north-eastern Poland: new records
  Odonatrix 14_10: 1–3
  pdf
 • TOŃCZYK G. 2019. Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego — 20 lat minęło
  The Odonatological Section of the Polish Entomological Society — 20 years have passed
  Odonatrix 15_1: 1–12
  pdf
 • RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., CZECHOWSKI P., DUMAŃSKI J., KUSAL K., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., MICHALCZUK W., NIEWOLIK J., ORSKA M., OSTROWSKI K., PIELOT M., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., ŚWITAŁA D., ŚWITAŁA M., TAŃCZUK A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WAKULSKI R., WASYLKÓW E., WERENIEWICZ K., WISZNIOWSKA M., 2019. Najwcześniejsze obserwacje ważek (Odonata) notowane w kwietniu i maju 2018 r. w Polsce
  The earliest records of dragonflies and damselflies (Odonata) in April and May 2018 in Poland
  Odonatrix 15_4: 1–10
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2019. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 17. Rok 2018
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 17. The year 2018
  Odonatrix 15_7: 1–6
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., KUSAL K., TOŃCZYK G., MIKOŁAJCZUK P., BOBREK M., BOBREK R., CZECHOWSKI P., DŁUGOSZ I., DŁUGOSZ M., DUBICKA A., DUMNICKA E., GOC M., GOŁĄB M.J., GÓRAL N., HADWICZAK M., HOLNICKI-SZULC F., JĘDRO G., JIRAK-LESZCZYŃSKA A., KUSAL B., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., MORAWSKI M., RACZYŃSKI M., ŚNIEGULA S., ŚWITAŁA M., TARKOWSKI A., WOŹNIAK S. 2019. Ważki (Odonata) stwierdzone w Puszczy Niepołomickiej i dolinie Raby podczas XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (20-23.06.2019 r.)
  Dragonflies (Odonata) recorded in the Niepołomice Forest and in the valley of the River Raba during the 16th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 20-23, 2019)
  Odonatrix 15_8: 1–16
  pdf
 • MACKIEWICZ K., TOŃCZYK G. 2019. Obserwacje ważek (Odonata) w okolicach Sejn (Polska północno-wschodnia) w latach 2016-2017
  Records of dragonflies (Odonata) near Sejny (north-eastern Poland) in 2016-2017
  Odonatrix 15_9: 1–28
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2020. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 18. Rok 2019
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 18. The year 2019
  Odonatrix 16_1: 1–5
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2021. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 19. Rok 2020 z uzupełnieniem za lata 2017-2019
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 19. The year 2020 and additions to the years 2017-2019
  Odonatrix 17_1: 1–7
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2022. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 20. Rok 2021, z uzupełnieniem za lata 2019 i 2020
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 20. The year 2021 and additions to the years 2019-2020
  Odonatrix 18_1: 1–5
  pdf
 • ŚNIEGULA S., RYCHŁA A., GOŁĄB M.J., ANTOŁ A.J., BERNARD R., CZECHOWSKI P., DARAŻ B., DUBICKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GÓRAL N., JĘDRO G., JĘDRO M., MIKOŁAJCZUK P., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., RACZYŃSKI M., SZYMAŃSKI J., TAŃCZUK A., TOŃCZYK G. 2022. Ważki (Odonata) byłego poligonu radzieckiego Borne Sulinowo oraz 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, stwierdzone podczas XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (10-13.06.2021 r.)
  Dragonflies (Odonata) of the former Soviet military training ground Borne Sulinowo and the 21st Central Air Force Training Range in Nadarzyce, found during the 17th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 10-13, 2021)
  Odonatrix 18_2: 1–12
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TARKOWSKI A., CZECHOWSKI P., DARAŻ B., DUBICKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GÓRKA J., GÓRKA M., GÓRKA W., JĘDRO G., JĘDRO M., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., RYCHŁA A., TAŃCZUK A., TOŃCZYK G. 2022. Ważki (Odonata) stwierdzone w Przemkowskim Parku Krajobrazowym podczas XVIII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (16-19.06.2022 r.)
  Dragonflies (Odonata) recorded in the Przemków Landscape Park during the 18th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 16-19, 2022)
  Odonatrix 18_9: 1–17
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2023. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 21. Rok 2022, z uzupełnieniem za rok 2021
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 21. The year 2022 and additions to the years 2021
  Odonatrix 19_3: 1–7
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2024. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 22. Rok 2023, z uzupełnieniem za rok 2022
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 22. The year 2023 and additions to the years 2022
  Odonatrix 20_1: 1–6
  pdf
 • TAŃCZUK A., TARKOWSKI A., RYCHŁA A, BUCZYŃSKI P., BOJAR P., BOREJSZO J., CZECHOWSKI P., DUBICKA-CZECHOWSKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GOŁĄB M.J., GÓRAL N., HARCIŃSKA A., JĘDRO G., JĘDRO M., LEWOŃ K., LEWOŃ R., MARZEC M., MIKOŁAJCZUK P., OŁDAK K., OŽANA S., SŁUPEK J., ŚNIEGULA S., TOŃCZYK G., WIŚNIEWSKI K. Materiały do poznania ważek (Odonata) Pojezierza Litewskiego (Polska północno-wschodnia), ze szczególnym uwzględnieniem Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zebrane przy okazji XIX Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w 2023 r.
  New records of dragonflies (Odonata) from the Lithuanian Lake District (north-eastern Poland) including the Suwałki Landscape Park, obtained during the 19th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society in 2023
  Odonatrix 20_3: 1–21
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2024. Ważki (Odonata) Borów Tucholskich.
  Dragonflies (Odonata) of the Tuchola Pinewoods.
  XX Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne Sekcja Odonatologiczna PTE 30 V–2 VI 2024 r. Schodno, Wdzydzki Park Krajobrazowy – Bory Tucholskie.
  Abstrakty referatów.
  Odonatrix 20_supl: 8–9
  pdf