Odonatrix 1(2), 2005 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


BERNARD R. 2005. Strefy ochronne dla iglicy małej Nehalennia speciosa — wizja, prawo i problemy
Buffer protection zones for Nehalennia speciosa — vision, law and problems
Odonatrix 1(2): 21–24
pdf


Notatki (Notes)


CIOS S. 2005. Dalsze przypadki żerowania ryb na dorosłych ważkach
Further accounts of fish preying on adult Odonata
Odonatrix 1(2): 24–25
pdf

MIELEWCZYK S. 2005. Pochodzenie wyrazów ważka, Libellula, Odonata
Origins of the words ważka, Libellula, Odonata
Odonatrix 1(2): 25
pdf

SERAFIN E. 2005. Strategie pokarmowe larw ważek, czyli jak wyciągnąć chruścika z domku
Feeding strategies of dragonfly larvae, or how to get out a caddisfly from its case
Odonatrix 1(2): 25–26
pdf

TOŃCZYK G. 2005. Obserwacje nad żerowaniem żagnic (Aeshna spp.) w warunkach miejskich
The observations of the foraging of Hawkers (Aeshna spp.) in the urban conditions
Odonatrix 1(2): 26–27
pdf


Sprawozdania i komunikaty (Reports and announcements)


BUCZYŃSKI P. 2005. 24. Coroczny Zjazd Towarzystwa Odonatologów Niemieckojęzycznych, Freising (Niemcy), 26-30 III 2005
The 24th Annual Meeting of the Society of German Speaking Odonatologists, Freising (Germany), March 26-30, 2005
Odonatrix 1(2): 28–29
pdf

TOŃCZYK G. 2005. Baza polskiej literatury odonatologicznej
Database of Polish odonatological literature Odonatrix 1(2): 29–30
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BERNARD R. 2005. Ważki w poradnikach ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 — historia zmagań
Dragonflies in a guidebook for the conservation of habitats and species of Natura 2000 in Poland — a story of a fight
Odonatrix 1(2): 30–33
pdf

BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2005. Czym oznaczać polskie ważki? Część 1. Imagines
Keys useful in identifying Polish dragonflies. Part 1. Imagines
Odonatrix 1(2): 33–36
pdf

BERNARD R. 2005. Szwajcarska precyzja
Swiss precision
Odonatrix 1(2): 36–37
pdf

BUCZYŃSKI P. 2005. Nowa wersja CD-ROM „Dragonfly Research”
The new version of the CD-ROM „Dragonfly Research”
Odonatrix 1(2): 37–38
pdf

BUCZYŃSKI P. 2005. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne opublikowane w pierwszej połowie roku 2005, z uzupełnieniem wykazu za rok 2004
Polish and dedicated to Poland odonatological papers published in the first half of the year 2005 and additions to the year 2004
Odonatrix 1(2): 38–40
pdf


Różności (Varia)


BUCZYŃSKI P. 2005. Ważki w Sieci. 1. Polska
Dragonflies in Net. 1. Poland
Odonatrix 1(2): 40–42
pdf

BUCZYŃSKA E. 2005. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Zwierzątko
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: The pet
Odonatrix 1(2): 43
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska