Odonatrix 17, 2021 — W numerze (In this issue)


   
Artykuły (Articles)


RYCHŁA A. 2020. Trwałość wylinek w warunkach naturalnych: Wyniki monitoringu wybranych gatunków ważek różnoskrzydłych (Odonata: Anisoptera) nad jeziorem Pław w zachodniej Polsce.
Persistence of exuviae in natural conditions: Results of monitoring of selected dragonfly species (Odonata: Anisoptera) at the lake Pław in western Poland.
Odonatrix 17_2: 1–9
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2021. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 19. Rok 2020 z uzupełnieniem za lata 2017-2019
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 19. The year 2020 and additions to the years 2017-2019
Odonatrix 17_1: 1–7
pdf
Na okładce — Świtezianka dziewica Calopteryx virgo — siedzący samiec i świtezianka błyszcząca C. splendens — samiec w locie — foto Grzegorz Tończyk
Front cover — Beautiful Demioselle Calopteryx virgo — sitting male and Banded Demioselle C. splendens — flying male — photo by Grzegorz Tończyk