Odonatrix 17, 2021 — W numerze (In this issue)


   
Artykuły (Articles)


RYCHŁA A. 2021. Trwałość wylinek w warunkach naturalnych: Wyniki monitoringu wybranych gatunków ważek różnoskrzydłych (Odonata: Anisoptera) nad jeziorem Pław w zachodniej Polsce
Persistence of exuviae in natural conditions: Results of monitoring of selected dragonfly species (Odonata: Anisoptera) at the lake Pław in western Poland
Odonatrix 17_2: 1–9
pdf

TAŃCZUK A., BOJAR P. 2021. Nowe stanowisko Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) w województwie lubelskim
The new site of Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) in Lublin Province
Odonatrix 17_3: 1–12
pdf

RYCHŁA A. 2021. Nowe dane o liczebności i fenologii szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) na przykładzie stanowiska nad jeziorem Pław (województwo lubuskie)
New data on the abundance and phenology of the Broad Scarlet Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) on example of a site at lake Pław (Lubuskie district)
Odonatrix 17_4: 1–8
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2021. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 19. Rok 2020 z uzupełnieniem za lata 2017-2019
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 19. The year 2020 and additions to the years 2017-2019
Odonatrix 17_1: 1–7
pdf
Na okładce — Świtezianka dziewica Calopteryx virgo — siedzący samiec i świtezianka błyszcząca C. splendens — samiec w locie — foto Grzegorz Tończyk
Front cover — Beautiful Demioselle Calopteryx virgo — sitting male and Banded Demioselle C. splendens — flying male — photo by Grzegorz Tończyk