Odonatrix 18, 2022 — W numerze (In this issue)


   
Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2022. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 20. Rok 2021, z uzupełnieniem za lata 2019 i 2020
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 20. The year 2021 and additions to the years 2019-2020
Odonatrix 18_1: 1–5
pdf

Na okładce — Tandem szafranek czerwonych Crocothemis erythraea w chwili rozłączenia — foto Paweł Kobyłecki
Front cover — Tandem of Broad Scarlet Crocothemis erythraea at the moment of termination — photo by Paweł Kobyłecki