Odonatrix 18, 2022 — W numerze (In this issue)


   
Artykuły (Articles)


ŚNIEGULA S., RYCHŁA A., GOŁĄB M.J., ANTOŁ A.J., BERNARD R., CZECHOWSKI P., DARAŻ B., DUBICKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GÓRAL N., JĘDRO G., JĘDRO M., MIKOŁAJCZUK P., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., RACZYŃSKI M., SZYMAŃSKI J., TAŃCZUK A., TOŃCZYK G. 2022. Ważki (Odonata) byłego poligonu radzieckiego Borne Sulinowo oraz 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, stwierdzone podczas XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (10-13.06.2021 r.)
Dragonflies (Odonata) of the former Soviet military training ground Borne Sulinowo and the 21st Central Air Force Training Range in Nadarzyce, found during the 17th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 10-13, 2021)
Odonatrix 18_2: 1–12
pdf


OŁDAK K.A. 2022. Ważki (Odonata) stawów retencyjnych przy obwodnicy autostradowej Mińska Mazowieckiego (Polska środkowo-wschodnia)
Dragonflies (Odonata) of retention ponds situated near the Mińsk Mazowiecki motorway bypass (east-central Poland)
Odonatrix 18_3: 1–17
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2022. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 20. Rok 2021, z uzupełnieniem za lata 2019 i 2020
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 20. The year 2021 and additions to the years 2019-2020
Odonatrix 18_1: 1–5
pdf

Na okładce — Tandem szafranek czerwonych Crocothemis erythraea w chwili rozłączenia — foto Paweł Kobyłecki
Front cover — Tandem of Broad Scarlet Crocothemis erythraea at the moment of termination — photo by Paweł Kobyłecki