Odonatrix 18, 2022 — W numerze (In this issue)


   
Artykuły (Articles)


ŚNIEGULA S., RYCHŁA A., GOŁĄB M.J., ANTOŁ A.J., BERNARD R., CZECHOWSKI P., DARAŻ B., DUBICKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GÓRAL N., JĘDRO G., JĘDRO M., MIKOŁAJCZUK P., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., RACZYŃSKI M., SZYMAŃSKI J., TAŃCZUK A., TOŃCZYK G. 2022. Ważki (Odonata) byłego poligonu radzieckiego Borne Sulinowo oraz 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, stwierdzone podczas XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (10-13.06.2021 r.)
Dragonflies (Odonata) of the former Soviet military training ground Borne Sulinowo and the 21st Central Air Force Training Range in Nadarzyce, found during the 17th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 10-13, 2021)
Odonatrix 18_2: 1–12
pdf

OŁDAK K.A. 2022. Ważki (Odonata) stawów retencyjnych przy obwodnicy autostradowej Mińska Mazowieckiego (Polska środkowo-wschodnia)
Dragonflies (Odonata) of retention ponds situated near the Mińsk Mazowiecki motorway bypass (east-central Poland)
Odonatrix 18_3: 1–17
pdf

OŁDAK K.A. 2022. Ważki (Odonata) w pajęczych sieciach — przypadki z autostradowych stawów retencyjnych w powiecie mińskim (Polska środkowo-wschodnia)
Dragonflies (Odonata) in spider webs — cases from motorway retention ponds in the Mińsk Mazowiecki district (east-central Poland)
Odonatrix 18_4: 1–6
pdf

BUCZYŃSKI P., TARKOWSKI A., CZECHOWSKI P., DARAŻ B., DUBICKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GÓRKA J., GÓRKA M., GÓRKA W., JĘDRO G., JĘDRO M., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., RYCHŁA A., TAŃCZUK A., TOŃCZYK G. 2022. Ważki (Odonata) stwierdzone w Przemkowskim Parku Krajobrazowym podczas XVIII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (16-19.06.2022 r.)
Dragonflies (Odonata) recorded in the Przemków Landscape Park during the 18th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 16-19, 2022)
Odonatrix 18_9: 1–17
pdf


Notatki/Dane faunistyczne (Notes/Faunistic data)


ZINKOW A. 2022. Stanowisko oczobarwnicy jeziornej Erythromma lindenii (Sélys, 1840) nad Jeziorem Bnińskim w Błażejewku (Wielkopolska)
The locality of Goblet-marked damsefly Erythromma lindenii (Sélys, 1840) at the Bnińskie Lake in Błażejewko (the Greater Poland)
Odonatrix 18_5: 1–4
pdf

KUZIORA P. 2022. Potwierdzenie występowania Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w Lasach Janowskich
Confirmation of the occureence of Golden-ringed Dragonfly Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in the Janowskie Forests
Odonatrix 18_6: 1–2
pdf

KALEJTA M., BUCZYŃSKI P. 2022. Nowe stanowisko Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w jego izolowanej wyspie areału w Puszczy Rominckiej
New locality of Golden-ringed Dragonfly Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in its disjunct range in the Romincka Forest
Odonatrix 18_7: 1–3
pdf

ŚNIEGULA S., HNATYNA O. 2022. Występowanie Cordulegaster bidentata (SELYS, 1843) (Odonata: Cordulegastridae) na obszarze Magurskiego Parku Narodowego
Record of Cordulegaster bidentata (SELYS, 1843) (Odonata: Cordulegastridae) in the Magura National Park
Odonatrix 18_10: 1–2
pdf

WILK T. 2022. Drugie stwierdzenie ważki rudej Libellula fulva (Odonata: Libellulidae) w polskiej części Karpat.
Scarce Chaser Libellula fulva (Odonata: Libellulidae): second record from the Polish part of the Carpathian Mountains.
Odonatrix 18_11: 1–3
pdf

KOBYŁECKI P. 2022. Obserwacje ważek (Odonata) w Karpatach.
Observations of dragonflies (Odonata) in the Carpathians.
Odonatrix 18_12: 1–4
pdf

Literatura i recenzje (Literature and reviews)


BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2022. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 20. Rok 2021, z uzupełnieniem za lata 2019 i 2020
Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 20. The year 2021 and additions to the years 2019-2020
Odonatrix 18_1: 1–5
pdf

TAŃCZUK A., 2022. Recenzja — Review. KOZŁOWSKI M. W. Polskie ważki. Wiedza i Życie, 8/2022: 55-60.
Odonatrix 18_8: 1–3
pdf
Na okładce — Tandem szafranek czerwonych Crocothemis erythraea w chwili rozłączenia — foto Paweł Kobyłecki
Front cover — Tandem of Broad Scarlet Crocothemis erythraea at the moment of termination — photo by Paweł Kobyłecki