Odonatrix 5(2), 2009 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., DARAŻ B. 2009. Pierwsze dane z monitoringu stanu populacji łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) w dolinie Sieniochy (Śniatycze, Polska południowo–wschodnia)
First data from the monitoring of population condition of Ornate Bulet Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) in the Valley of Sieniocha river (Śniatycze, south–eastern Poland)
Odonatrix 5(2): 33–44
pdf

MISZTA A., CUBER P. 2009. Nowe stanowiska ważek (Odonata) zagrożonych w Polsce stwierdzone w latach 2006–2008 w województwie śląskim poza obszarami chronionymi
New localities of dragonflies (Odonata) endangered in Poland recorded in the years 2006–2008 in Silesian Province outside of protected areas
Odonatrix 5(2): 48–54
pdf

DARAŻ B. 2009. New data on dragonflies (Odonata) of northeasternmost Bulgaria
Nowe dane o ważkach (Odonata) północno–wschodniej Bułgarii
Odonatrix 5(2): 55–64
pdf


Notatki (Notes)


CZACHOROWSKI S., CZACHOROWSKI P. 2009. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) w okolicy Dobrego Miasta (Polska północno–wschodnia)
New localities of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in the vicinity of Dobre Miasto (north-eastern Poland)
Odonatrix 5(2): 45–47
pdf


Różności (Varia)


BUCZYŃSKA E. 2009. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Rybie narty
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Fish–ski
Odonatrix 5(2): 64
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska