Odonatrix 7(1), 2011 — W numerze (In the issue)


   
Artykuły (Articles)


BERNARD R., TOŃCZYK G. 2011. Wyspowe występowanie żagnicy torfowcowej Aeshna subarctica WALKER, 1908 na Nizinach Środkowopolskich i Sasko-Łużyckich
Patchy occurrence of Aeshna subarctica WALKER, 1908 in the Central Polish Lowlands and in the Polish part of the Saxonian-Lusatian Lowlands
Odonatrix 7(1): 1–13
pdf


Notatki (Notes)


DARAŻ B. 2011. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) w południowo-wschodniej Polsce (Odonata: Coenagrionidae)
New localities of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in southeastern Poland (Odonata: Coenagrionidae)
Odonatrix 7(1): 14–18
pdf

HOLLY M. 2011. Gatunki ważek (Odonata) nowe i rzadkie dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego stwierdzone w 2009 i 2010 roku
New and rare dragonflies (Odonata) in the Bieszczady National Park recorded in the years in 2009 and 2010
Odonatrix 7(1): 19–23
pdf

KONOPKO D. 2011. Nowe stanowisko iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
New locality of the Pygmy Damselfly Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the Tricity Landscape Park
Odonatrix 7(1): 24–27
pdf


Literatura i recenzje (Literature and reviews)


WENDZONKA J., BUCZYŃSKI P. 2011. Recenzja. BELLMANN H. 2010. Przewodnik entomologa. Ważki. MULTICO Oficyna Wydawnicza. 280 ss. ISBN 978-83-7073-706-1
Review. BELLMAN H. 2010. [Entomologist´s guide. Dragonflies]. MULTICO Oficyna Wydawnicza. 280 pp. ISBN 978-83-7073-706-1
Odonatrix 7(1): 27–30
pdf

WENDZONKA J. 2011. Recenzja - Review. BOUDOT J.-P., KALKMAN V. J., AZPILICUETA AMORÍN M., BOGDANOVIĆ T., CORDERO RIVERA A., DEGABRIELE G., DOMMANGET J.-L., FERREIRA S., GARRIGÓS B., JOVIĆ M., KOTARAC M., LOPAU W., MARINOV M., MIHOKOVIĆ N., RISERVATO E., SAMRAOUI B., SCHNEIDER W. 2009. Atlas of the Odonata of the Mediterranean and North Africa. Libellula, Suppl. 9: 1-256
Odonatrix 7(1): 31–32
pdf


Różności (Varia)


BUCZYŃSKA E. 2011. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Balony
Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Baloons
Odonatrix 7(1): 11
pdf


Projekt okładki (Design of front cover) - Edyta Buczyńska