Szklarnik leśny Cordulegaster boltoni


 • RYCHŁA A. 2013. Nowe stanowiska szklarnika leśnego Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w środkowo-zachodniej Polsce
  New sites of the Golden-ringed Dragonfly Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in the mid-western Poland
  Odonatrix 9(1): 21–28
  pdf
 • KUZIORA P. 2022. Potwierdzenie występowania Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w Lasach Janowskich
  Confirmation of the occureence of Golden-ringed Dragonfly Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in the Janowskie Forests
  Odonatrix 18_6: 1–2
  pdf
 • KALEJTA M., BUCZYŃSKI P. 2022. Nowe stanowisko Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w jego izolowanej wyspie areału w Puszczy Rominckiej
  New locality of Golden-ringed Dragonfly Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in its disjunct range in the Romincka Forest
  Odonatrix 18_7: 1–3
  pdf