Szklarnik leśny Cordulegaster boltoni


  • RYCHŁA A. 2013. Nowe stanowiska szklarnika leśnego Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w środkowo-zachodniej Polsce
    New sites of the Golden-ringed Dragonfly Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in the mid-western Poland
    Odonatrix 9(1): 21–28
    pdf