Szafranka czerwona Crocothemis erythraea


 • BROCKHAUS T. 2015. Funde von Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) und Orthetrum albistylum (SELYS, 1848) im Norden Polens
  Findings of Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) and Orthetrum albistylum (SELYS, 1848) in northern Poland
  Stwierdzenia Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) i Orthetrum albistylum (SELYS, 1848) w Polsce północnej
  Odonatrix 11(2): 59–60
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., ŻURAWLEW P., MICHALCZUK W. 2010. Nowe dane o występowaniu Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) w Polsce
  New data on the occurrence of Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) in Poland
  Odonatrix 6(2): 50–60
  pdf
 • CZECHOWSKI P. 2019. Dane o występowaniu szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) w województwie lubuskim (zachodnia Polska) z lat 2016-2018
  Data on the occurrence of the Broad Scarlet Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) in Lubusz province (western Poland) in 2016-2018
  Odonatrix 15_5: 1–8
  pdf
 • DOLATA P.T., STAWICKI A., ŻUK T. 2009. Kolejne stanowiska szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w Południowej Wielkopolsce oraz uwagi o jej wykrywaniu i udziale obserwatorów przyrody w badaniach ważek
  New records of the Scarlet Dragonfly Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) in the South Wielkopolska region (SW Poland) and some remarks about its detecting and the participation of amateurs in odonatologys
  Odonatrix 5(1): 13–16
  pdf
 • MISZTA A., BOROŃ M., CUBER P., DOLNÝ A. 2007. Pojawienie się Aeshna affinis VANDER LINDEN, 1820 i Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w 2006 roku na zbiornikach pokopalnianych województwa śląskiego (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae)
  The occurrence of Aeshna affinis VANDER LINDEN, 1820 and Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) in sinkhole ponds in the Silesian voivodeship in 2006 (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae)
  Odonatrix 3(2): 42–46
  pdf
 • RYCHŁA A. 2021. Nowe dane o liczebności i fenologii szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) na przykładzie stanowiska nad jeziorem Pław (województwo lubuskie).
  New data on the abundance and phenology of the Broad Scarlet Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) on example of a site at lake Pław (Lubuskie district).
  Odonatrix 17_4: 1–8
  pdf
 • WENDZONKA J. 2007. Drugie stwierdzenie Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w zachodniej Polsce z uwagami o rozmieszczeniu i ekologii gatunku (Odonata: Libellulidae)
  Second record of Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) in Western Poland with remarks on its distribution and ecology (Odonata: Libellulidae)
  Odonatrix 3(2): 33–39
  pdf
 • ZAWAL A. 2010. Nowe stanowisko Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) w Polsce zachodniej
  New locality of Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) in Western Poland
  Odonatrix 6(1): 6–8
  pdf
 • ŻURAWLEW P. 2009. Występowanie i stwierdzenie zachowań rozrodczych szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) w powiecie pleszewskim (południowo-wschodnia Wielkopolska)
  Occurrence and records of breeding behaviour of Scarlet Dragonfly Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) in the Pleszew Poviat (south-eastern Great Poland)
  Odonatrix 5(1): 18–21
  pdf