Iglica mała, Nehalennia speciosa


 • BERNARD R. 2005. Strefy ochronne dla iglicy małej Nehalennia speciosa — wizja, prawo i problemy
  Buffer protection zones for Nehalennia speciosa — vision, law and problems
  Odonatrix 1(2): 21–24
  pdf
 • BERNARD R., BUCZYŃSKI P. 2008. Stan zachowania i wybiórczość siedliskowa iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) w Polsce
  Conservation status and habitat selection of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in Poland
  Odonatrix 4(2): 43–60
  pdf
 • BERNARD R., DARAŻ B. 2008. Stan i siedlisko peryferyjnej, izolowanej populacji iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) w południowo–wschodniej Polsce (Odonata: Coenagrionidae)
  State and habitat of a peripheral and isolated population of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in southeastern Poland (Odonata: Coenagrionidae)
  Odonatrix 4(1): 12–19
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., DAWIDOWICZ Ł., WAGNER G., JARSKA W. 2012. Nowe stanowisko iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) na Suwalszczyźnie
  New locality of the Sedgling Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the Suwałki Region
  Odonatrix 8(1): 11–13
  pdf
 • CZACHOROWSKI S., CZACHOROWSKI P. 2009. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) w okolicy Dobrego Miasta (Polska północno–wschodnia)
  New localities of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in the vicinity of Dobre Miasto (north-eastern Poland)
  Odonatrix 5(2): 45–47
  pdf
 • DARAŻ B. 2011. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) w południowo-wschodniej Polsce (Odonata: Coenagrionidae)
  New localities of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in southeastern Poland (Odonata: Coenagrionidae)
  Odonatrix 7(1): 14–18
  pdf
 • FRĄCKIEL K., HENEL A., TAYLOR J.R.E. 2013. Występowanie i wybiórczość siedliskowa iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w dolinie Biebrzy
  Distribution and habitat selection of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in Biebrza valley
  Odonatrix 9(2): 55–64
  pdf
 • KONOPKO D. 2011. Nowe stanowisko iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
  New locality of the Pygmy Damselfly Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the Tricity Landscape Park
  Odonatrix 7(1): 24–27
  pdf
 • ŁUKASIK D. 2014. Stwierdzenie iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w Kampinoskim Parku Narodowym
  The record of Sedgling Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the Kampinos National Park
  Odonatrix 10(1): 31–32
  pdf
 • MICHALCZUK W. 2012. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) na Roztoczu i w Kotlinie Sandomierskiej (Odonata: Coenagrionidae)
  New records of the Sedgling Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in Roztocze and the Sandomierska Basin (Odonata: Coenagrionidae)
  Odonatrix 8(1): 14–18
  pdf
 • MIKOŁAJCZUK P. 2013. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w południowej części Podlasia z uwagami o ekologii i mobilności gatunku
  New sites of Pygmy Damselfly Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the southern part of Podlasie with notes on ecology and species mobility
  Odonatrix 9(1): 1–12
  pdf
 • MIKOŁAJCZUK P. 2015. Kolejne stwierdzenia i dane o ekologii iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w środkowo–wschodniej Polsce
  The next new sites and ecological data of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) from Central Eastern Poland
  Odonatrix 11(1): 1–20
  pdf
 • MIKOŁAJCZUK P. 2017. Mobilność imagines Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae): obserwacje behawioru dyspersyjnego
  Mobility of imagines Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae): observations of dispersal behavior
  Odonatrix 13_2: 1–4
  pdf
 • MIKOŁAJCZUK P. MIŁACZEWSKA E. 2012. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) we wschodniej części Mazowsza i północnej części województwa lubelskiego
  New localities of the Sedgling Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the eastern part of Masovia and in the northern part of the Lublin District
  Odonatrix 8(1): 1–10
  pdf