Komunikaty
AnnouncementsXIX Sympozjum Sekcji Odonatologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Suwalski Park Krajobrazowy, 6-9 VII 2023 r.Ważki północno-wschodnich rejonów Polski


KOMUNIKAT NR 1Drodzy Członkowie i Współpracownicy Sekcji Odonatologicznej PTEnt.!
Poniżej przekazujemy informacje nt. najbliższego sympozjum naszej sekcji.

Sympozjum odbędzie się w posiadającym duże walory przyrodnicze Suwalskim Parku Krajobrazowym i jego najbliższych okolicach. Obszar SKP posiada zróżnicowane siedliska, stwarzając warunki dla występowania wielu gatunków ważek. Mimo to dostępnych jest bardzo mało danych dotyczących występowania ich na tym terenie.

Sympozjum zostanie podzielone na części (1) terenową, podczas której wspólnie będziemy obserwować ważki oraz (2) naukową pozwalającej przedstawić uczestnikom wyniki ich prac.

W przeciwieństwie do kilku ostatnich lat w tym roku termin sympozjum przypada na pierwszy tydzień lipca. Przypominamy, że czwartek i piątek w tym terminie są normalnymi dniami pracy, co powinno być brane pod uwagę przy planowaniu wyjazdu.

W niniejszym komunikacie przedstawiamy informacje wstępne i podajemy link do ankiety ważnej do dnia 31.01.2023 r. przez którą można się zarejestrować. Szczegóły organizacyjne ustalimy po określeniu liczby osób zainteresowanych udziałem w sympozjum — i tylko do nich będą kierowane następne komunikaty.

Motyw przewodni: „Ważki północno-wschodnich rejonów Polski”.

Organizatorzy: Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie (Adam Tarkowski: tarkowski890@gmail.com, Agnieszka Tańczuk: atanczuk@gmail.com.).

Termin: 6–9 VII 2023 (czwartek–niedziela).

Miejsce: Suwalski Park Krajobrazowy.

Noclegi: — Ośrodek Jeleniewo „Głazowisko”, http://www.glazowisko.pl/index.html. Rutka 13, 16-404 Jeleniewo: 24 miejsc noclegowych w pokojach 4-, 3- i 2-osobowych (50 zł za dobę od osoby), sala konferencyjna, łazienki, aneks kuchenny, możliwość organizacji grilla.

Koszt jednego noclegu z pełnym wyżywieniem to ok. 100 zł.
Możliwość zamówienia osobno śniadań (ok. 15 zł) i obiadokolacji (ok. 30 zł). Poszczególne posiłki zostaną zrealizowane jedynie, jeśli zbierze się konkretniejsza grupa osób.

Jak się zgłosić? Zapraszamy do wypełnienia formularza Google:
https://forms.gle/h7EEYLEWDT4CbHvh9

Pozdrawiamy serdecznie
Agnieszka Tańczuk i Adam Tarkowski

Komunikaty archiwalne
Archival announcements


KOMUNIKAT O 52 ZJEŹDZIE PTEPolskie Towarzystwo Entomologiczne zaprasza na 52 Walny Zjazd, który będzie połączony z konferencją naukową nt.:
Zmiany zasięgów owadów, ich przyczyny i skutki
Konferencja i Zjazd odbędą się w dniach 8-11 września 2022 roku w Chęcinach (Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej).Tu można pobrać zawiadomienie jako plik word
oraz kartę zgłoszeniową, również jako plik word
* *
 * 


XVIII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Piotrowice, 16–19 06 2022 r.Ważki (Odonata) Polski południowo-zachodniej


KOMUNIKAT NR 1


Sympozjum odbędzie się w Przemkowskim Parku Krajobrazowym (PPK) i jego najbliższych okolicach, w słabo zbadanej pod względem występowania ważek części centralnej Niziny Śląsko-Łużyckiej. Współorganizatorem naszego spotkania będzie Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zarządzający m.in. PPK, liczący na to, że w ramach wycieczek terenowych zbierzemy trochę danych z niemal nietkniętego stopą odonatologa obszaru tego parku — i w zamian udostępniający swą bazę noclegową. Dlatego część terenowa będzie ważnym elementem sympozjum. Obszar PPK i jego otuliny oferuje nam zresztą zróżnicowane siedliska ważek (wody bieżące różnej wielkości, stawy rybne, drobne zbiorniki, bagna, torfowiska), stwarzając możliwość wspólnej obserwacji wielu gatunków i wymieniania się w terenie naszymi doświadczeniami. Niezależnie od tego planujemy zwyczajową część naukową, w której ramach będziemy mogli przedstawić wyniki naszych prac w referatach i na posterach.

Termin sympozjum przypada, podobnie jak to często się zdarzało w ostatnich latach, w okresie Bożego Ciała. Powoduje ono, że czwartek i piątek są dniami wolnymi od pracy, co powinno ułatwić przyjazd osobom niezwiązanym zawodowo z nauką.

W niniejszym komunikacie przedstawiamy informacje wstępne i podajemy link do ankiety ważnej do dnia 31 01 2022 r., przez którą można się zarejestrować. Szczegóły organizacyjne ustalimy po określeniu liczby osób zainteresowanych udziałem w sympozjum — i tylko do nich będą kierowane następne komunikaty.

Motyw przewodni: „Ważki (Odonata) Polski południowo-zachodniej”.

Organizatorzy: Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie (Adam Tarkowski: tarkowski890@gmail.com, Paweł Buczyński: pawbucz@gmail.com). Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica.

Termin: 16–19 06 2022 (czwartek–niedziela).

Miejsce: Przemkowski Park Krajobrazowy.

Noclegi: — dwa obiekty oddalone są od siebie o ok. 100 m

Ośrodek edukacji przyrodniczej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Legnica, Piotrowice 89, 59-170 Piotrowice: 16 miejsc noclegowych w pokojach 5-osobowych i 2-osobowych (za darmo), sala konferencyjna, sala laboratoryjna, łazienki, aneks kuchenny, możliwość organizacji grilla.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwaterowaniu tu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Kobanhof”, Piotrowice 2, 59-170 Piotrowice: 11 miejsc w czterech pokojach 2-osobowych i jednym 3-osobowym (50 zł za dobę od osoby). Wspólne łazienki (3), aneks kuchenny, możliwość organizacji grilla. Koszt jednego noclegu z pełnym wyżywieniem to 100 zł.

Wyżywienie: Możliwość zamówienia osobno śniadań (15 zł) i obiadokolacji (35 zł). Poszczególne posiłki zostaną zrealizowane jedynie, jeśli zbierze się konkretniejsza grupa osób.

Jak się zgłosić? Zapraszamy do wypełnienia formularza Google:
https://forms.gle/FVosGHoR3H4k7EWy9

Pozdrawiamy serdecznie
Adam Tarkowski i Paweł Buczyński

* *
 * 


Sprawy regulaminowe i członkowskie Sekcji Odonatologicznej:
reakcja na uwagi Zarządu Głównego PTEnt.Szanowni Członkowie Sekcji,

przez ponad 12 lat działaliśmy na podstawie regulaminu obowiązującego od 2009 r. W roku 2019 na Walnym Zgromadzeniu PTEnt. podczas zjazdu naszego towarzystwa w Urszulinie, nowy Prezes Zarządu Głównego — Paweł Sienkiewicz — zapowiedział uporządkowanie spraw związanych z działalnością sekcji tematycznych, w tym rewizje ich regulaminów. Ta sprawa została nieco opóźniona przez pandemię COVID, jednak podjęto ją ponownie i w roku bieżącym analizie poddany został nasz regulamin.

Prezes zwrócił nam uwagę na gruntowną niezgodność statutem PTEnt. zapisu w rozdziale III § 5 regulaminu Sekcji Odonatologicznej, który głosi, że „Członek sekcji nie musi być jednocześnie członkiem PTEnt.”. Zgodnie ze statutem PTEnt., do sekcji działającej w obrębie towarzystwa może należeć tylko członek tegoż towarzystwa. Zostaliśmy zobowiązani do dokonania odpowiednich poprawek.

Załączamy zmieniony regulamin, którego poprawność skonsultowano z Zarządem Głównym. W większości pozostaje on bez zmian. Kluczowe są trzy paragrafy.

Rozdział III § 5 — zapisano, że Członkiem sekcji może być tylko członek PTEnt. Ma to wymiar głównie formalny, tzn. innym osobom uczestniczącym w pracach Sekcji nadajemy oficjalny status Współpracowników i mogą one bez ograniczeń uczestniczyć w naszych działaniach — vide rozdział III § 10. Zmienia się tylko ich decyzyjność w sprawach władz Sekcji — vide rozdział III § 9. Niestety tracą bierne prawo wyborcze, czyli możliwość głosowania podczas wyborów władz.

Opisana wyżej sytuacja ma swoje konsekwencje. Na pewno wszelkie decyzje i wybory będę konsultowane ze Współpracownikami — użyjmy nowego określenia. Obiecujemy to my, jako obecny zarząd i podobnego podejścia można też się spodziewać po następnych zarządach. Jednak Walne Zebranie Sekcji będzie miało potencjalnie nie 63 uczestników, ale najwyżej około 20, a być może tylko kilku: według niedawnej informacji od Skarbnika PTEnt. mamy wśród nas 22 osoby należące do PTEnt., w tym zaledwie 8 osób, które opłaciły bieżące składki i są członkami czynnymi. To oznacza, że na wielu sympozjach może być obecnych za mało osób dysponujących prawami wyborczymi, co zapewne wymusi organizację Walnych Zebrań Sekcji on line. Chyba, że zaczniemy zapisywać się do PTEnt. i/lub opłacać regularnie składki, do czego zachęcam — informacje o sprawach członkowskich można znaleźć na stronie https://sparrow.up.poznan.pl/pte/

Prosimy też uprzejmie wszystkich Członków i Współpracowników o przesłanie nam ewentualnych uwag do załączonego, nowego regulaminu, a samych Członków — o wyrażenie zgody lub jej braku, by taki regulamin przedstawić Zarządowi Głównego PTEnt. do akceptacji.

Pozdrawiamy serdecznie,
Paweł Buczyński — przewodniczący Zarządu Sekcji Odonatologicznej PTEnt.
Adam Tarkowski — sekretarz Zarządu Sekcji Odonatologicznej PTEnt.


XVII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Borne Sulinowo, 10–13 06 2021 r.

Ważki na poligonie: oaza różnorodności gatunkowej Odonata


KOMUNIKAT NR 1Miejsce: Borne Sulinowo, tereny byłego poligonu Borne Sulinowo oraz czynnego poligonu Nadarzyce.

Termin: 10–13 06 2021

Słowem wstępu: Ubiegłoroczne sympozjum nie odbyło się z powodu epidemii. Mamy nadzieję, że w czerwcu, z zachowaniem przepisów, uda się spotkać.

Tematyka: W roku 2019, przypadała 100 rocznica ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody oraz minęło 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozicy i świstaków w Polsce. A w przyszłym roku będzie 150 rocznica powołania Yellowstone National Park — pierwszego parku narodowego na świecie. Jest to więc dobry czas dla poruszenia szeroko pojętej tematyki „ochroniarskiej”. Tym bardziej, że obecnie jesteśmy świadkami VI Wielkiego Wymierania gatunków i drastycznie ubożejącej bioróżnorodności owadów! Zachęcamy więc do przygotowania prezentacji o zagrożonych, cennych, czy parasolowych gatunkach ważek i ich siedlisk, o wyzwaniach ochrony czynnej i biernej. Oczekujemy również na inne tematy oraz różne formy prezentacji i wystąpień. Zachęcamy też młodych — stażem, duchem, ciałem — odonatologów — do czynnego udziału.

Plany: Tegoroczne spotkanie obejmuje cztery dni. Będzie więc sporo czasu na obrady i posiedzenia (bardziej i mniej formalne) oraz na wyprawy terenowe. Okolice Bornego Sulinowa charakteryzują się dużą atrakcyjnością przyrodniczą i turystyczną.
Udamy się m.in. na teren czynnego poligonu wojskowego, gdzie bytuje prawdopodobnie najliczniejsza populacja Nehalennia speciosa w tej części Europy. Planujemy wyprawy w miejsca, w których są duże populacje parasolowych gatunków ważek, oraz takie, na których odonatofauna nie została jeszcze opisana.

Noclegi: W miejscu o nazwie Galeria PRL. Ośrodek jest położony na skraju miasta Borne Sulinowo, 80m od jeziora Pile. Pokoje z łazienkami: 2-osobowy 120 zł (60 zł/os/noc); 4-osobowy 200 zł (50 zł/os/noc). W miarę możliwości postaramy się uwzględnić ewentualne preferencje, dotyczące zakwaterowania z wybranymi osobami (o tym w ankiecie niżej).

Odwołanie noclegu: W ubiegłym roku kilkanaścioro osób wpłaciło już zaliczki. Gospodarze je dla nas zamrozili. Uczestnicy, którzy od połowy maja zrezygnują z udziału w Sympozjum, tracą zaliczki. Mamy jednak propozycję, żeby zgłosiły się do nas osoby, które zadatek wpłaciły i już teraz chcą odwołać przyjazd. Jeżeli na ich miejsce zgłoszą się nowi uczestnicy, wówczas spróbujemy dokonać zamiany zaliczek. Zaznaczamy, że nie dajemy gwarancji, że uda się tak w każdym przypadku, ale spróbujemy pomóc.

Wyżywienie: Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia śniadań (20 zł/os), w formie szwedzkiego stołu oraz dwudaniowych obiadów (cena uzależniona od liczby zamówionych posiłków; maks 40 zł/os). Natomiast w odległości kilkuset metrów od miejsca noclegowego są też inne lokale gastronomiczne.

Atrakcje: Możemy zorganizować spływ kajakowy Piławą, atrakcyjną przyrodniczo trasą ze Starowic do Nadarzyc; czas trwania 4 godziny; całkowity koszt 40 zł/kajak; 20 zł/os. Ośrodek dysponuje salą konferencyjną oraz miejscem do grillowania.

Ankieta, zgłoszenie: Proszę skorzystać z linku do krótkiej Ankiety, w której zaznaczycie swoje preferencje, co do terminu przyjazdu, wyżywienia, wycieczek, wystąpień i innych istotnych spraw. Ankieta będzie aktywna do 9 maja. Proszę o wypełnienie ankiety również przez osoby, które zgłaszały się w ubiegłym roku.

W kolejnym komunikacie przedstawimy dalsze informacje, w tym szczegóły dotyczące wpłaty zaliczki dla nowych uczestników.Komitet Organizacyjny
Maria Gołąb i Szymon Śniegula

XVII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego


KOMUNIKAT IIISzanowni Państwo, W związku z obowiązującym w kraju zakazem zgromadzeń oraz kierując się odpowiedzialnością za zdrowie Uczestników Sympozjum, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o odwołaniu XVII Sympozjum Odonatologicznego PTE, planowanego na dni 11-14.06.2020r.

Po ustąpieniu zagrożenia oraz przeszkód formalnych, poinformujemy o nowym terminie Sympozjum w 2021 r.

Mamy nadzieję, że ta decyzja spotka się ze zrozumieniem.

Komitet Organizacyjny
Maria Gołąb i Szymon ŚniegulaXVII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Borne Sulinowo, 11-14 06 2020 r.

Ważki na poligonie: oaza różnorodności gatunkowej Odonata


KOMUNIKAT NR 1Miejsce: Borne Sulinowo, tereny byłego poligonu Borne Sulinowo oraz czynnego poligonu Nadarzyce.

Termin: 11-14 06 2020 r.

Tematyka: Właśnie mija rok 2019, w którym to przypada 100 rocznica ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody oraz, w którym mija 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozicy i świstaków w Polsce, jest to więc dobry czas by pochylić się nad szeroko pojętą tematyką „ochroniarską”. Równocześnie też, jesteśmy obecnie świadkami VI Wielkiego Wymierania gatunków i dramatycznie ubożejącej bioróżnorodności owadów! Mając na uwadze oba te fakty, zachęcamy do przygotowania prezentacji o zagrożonych, cennych, czy parasolowych gatunkach ważek i ich siedlisk, wyzwaniach ochrony czynnej i biernej. Oczekujemy również na wszelkie inne tematy oraz jesteśmy otwarci na różne formy prezentacji i wystąpień. Niezmiernie ciekawi jesteśmy też osiągnięć i prac przygotowanych przez młodych - stażem, duchem, ciałem - odonatologów.

Plany: Tegoroczne spotkanie będzie trwało cztery dni, co pozwoli poświęcić więcej czasu na obrady i posiedzenia — te bardziej i mniej formalne. Zaś ze względu na dużą atrakcyjność okolic Bornego Sulinowa, zarówno przyrodniczą, jak i turystyczną, będzie też sporo czasu na wyprawy terenowe, wycieczki, czy zwiedzanie we własnym zakresie (więcej szczegółów niżej). Udamy się m.in. na teren czynnego poligonu wojskowego, by podziwiać prawdopodobnie najliczniejsze populacje Nehalennia speciosa w tej części Europy. Planujemy wyprawy terenowe w miejsca z licznymi populacjami parasolowych gatunków ważek. Odwiedzimy zapewne też stanowiska, które nie zostały jeszcze spenetrowane przez odonatologa. Postaramy się zobaczyć miejsca, w których przyroda i odonatofauna są w co najmniej dobrej kondycji. Udokumentujemy to bogactwo dla przyszłych pokoleń, które mogą już nie mieć takiego szczęścia.

Noclegi: Śpimy w miejscu o nazwie Galeria PRL. Ośrodek jest położony na skraju miasta Borne Sulinowo, 80m od jeziora Pile. Pokoje 2- lub 4-osobowe, każdy z łazienką. Cena za nocleg: 50 PLN/os. W miarę możliwości postaramy się uwzględnić ewentualne preferencje, dotyczące zakwaterowania z wybranymi osobami.

Wyżywienie: Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia w miejscu noclegowym śniadań (20 PLN/os), w formie szwedzkiego stołu oraz dwudaniowych obiadów (cena uzależniona od liczby zamówionych posiłków; maks 40 PLN/os). Natomiast w odległości kilkuset metrów od miejsca noclegowego są też inne lokale gastronomiczne.

Atrakcje: Możemy zorganizować fakultatywne wycieczki:
— spływ kajakowy; atrakcyjna przyrodniczo trasa ze Starowic do Nadarzyc; czas trwania cztery godziny; całkowity koszt 40 PLN/kajak; 20 PLN/os
— zwiedzanie z przewodnikiem okolicznych zabytków militarnych z czasów niemieckich (np. Wał pomorski) i sowieckich (np. silosy atomowe) oraz perełek kulturowych regionu. Cena uzależniona od liczby uczestników i ustalonej trasy; 30-50 PLN/os.
— ośrodek dysponuje salą konferencyjną oraz miejscem na ognisko i do grillowania.

Ankieta: Proszę skorzystać z linku do Ankiety, w której zaznaczycie swoje preferencje, co do terminu przyjazdu, wyżywienia, wycieczek, wystąpień i innych istotnych spraw. Wypełnienie ankiety zajmuje 3 minuty. Ankieta jest aktywna do 15 stycznia. W razie problemów z uruchomieniem linku, prosimy o kontakt: marysiagolab@gmail.com Wszelkie dodatkowe, dające się zwięźle sformułować pytania, prosimy zamieścić w ankiecie, w punkcie 7. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt: marysiagolab@gmail.com, DW: szymon.sniegula@gmail.com

W kolejnym komunikacie, w styczniu, przedstawimy szczegóły dotyczące wpłaty zaliczki.

Komitet Organizacyjny

Szymon Śniegula, Maria J. GołąbStudenckie Koło Naukowe Biologów UMCS
Studenckie Koło Naukowe Pszczelarzy „Apis” UP
Studenckie Koło Naukowe Entomologów „Pasikonik” UWMIII Warsztaty Entomologiczne: „Niesamowity świat owadów”

Olejnica, Dolny Śląsk 05-09.08.2019 r.Drodzy Miłośnicy Entomologii,

Studenckie Koła Naukowe mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane przez nich III Terenowe Warsztaty Entomologiczne: „Niesamowity świat owadów”. Planujemy je w terminie 5-9 sierpnia 2019 r. na obszarze Dolnego Śląska. Miejscem noclegowo-konferencyjnym będzie Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy AWF w Olejnicy na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

W trakcie Warsztatów pragniemy Państwu pokazać ciekawe okolice Dolnego Śląska od terenów pokopalnianych przez obszary wydmowe po podmokłe łąki i torfowiska, które stanowią niezwykłe siedliska do życia dla owadów. Wszystkie seminaria i zajęcia laboratoryjne będą prowadzone przez doświadczonych pracowników uniwersyteckich oraz doktorantów. Planujemy zapoznać uczestników warsztatów z metodami rozpoznawania owadów, obserwacji ich zachowań oraz posługiwania się sprzętem naukowym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą oficjalną stroną,
z której można pobrać kartę zgłoszeniową oraz dowiedzieć się
o wydarzeniach podczas warsztatów:
https://entomologiaumcs.wixsite.com/warsztaty

Można również śledzić Nasze poczynania na facebook’u:
https://www.facebook.com/events/2258713757701720/

Komitet Organizacyjny                       

Adam Tarkowski, Paweł Migdał, Olga Kosewska


XVI Sympozjum Sekcji Odonatologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Zabierzów Bocheński, Puszcza Niepołomicka,
20-23.06.2019 r.KOMUNIKAT NR 1Koleżanki i Koledzy !

Spotkanie związane z 20. Rocznicą istnienia Sekcji Odonatologicznej PTE mamy za sobą. Było bardzo ciekawie i miło. Czas jednak płynie i ostatnia pora przygotować kolejne Sympozjum. Planujemy je w terminie 20-23 czerwca 2019 roku. Miejscem spotkania będą tym razem okolice Krakowa, a dokładniej Puszcza Niepołomicka. Tegoroczne sympozjum w naszym zamierzeniu będzie miało charakter głównie terenowy, nie wykluczamy jednak wystąpień czy pokazów zdjęć.

Dlaczego Puszcza Niepołomicka? Bo to miejsce ciekawe i dla nas mające wartość historyczną. Dysponujemy danymi z tego terenu, ale pochodzą one sprzed ok. 80 lat. Planujemy ponowną (choćby pilotażową) eksplorację tego terenu i kolejne, jak to w przypadku naszych spotkań, wspólne rozeznanie sprawy „Ważka a Puszcza Niepołomicka”.

Sprawy organizacyjne.

Informacja, tymczasem wstępna — konieczna będzie odpowiedź ze strony potencjalnych uczestników. Miejscem spotkania i naszą bazą będzie Kompleks Wypoczynkowy Bobrowe Rozlewisko w Zabierzowie Bocheńskim (25 km od Krakowa, 8 km od Niepołomic) (www.bobrowe-rozlewisko.pl). Do dyspozycji mamy domki 6-osobowe. Od gospodarzy ośrodka dostaliśmy następującą informację o kosztach noclegów:

20.06.-23.06.

200 zł za domek / doba + 15 zł od osoby za dobę (kolejna doba to 200 zł za domek + 10 zł od osoby za dobę) Z podanej informacji wynika, że przy pełnym obłożeniu domków koszt trzech noclegów wyniesie ok. 135 zł (czyli niedrogo).

Być może wynajmiemy na parę godzin salę konferencyjną lub dostosowaną do takiego celu wiatę — to dodatkowy koszt, ale o tym będziemy mogli zdecydować po otrzymaniu zgłoszeń. Rezerwacja domków w ośrodku wymaga wpłacenia zaliczki — tymczasem tę sprawę biorą na siebie organizatorzy (rozliczymy się na miejscu).

Żeby mieć pewność, ile miejsc potrzebujemy, bardzo prosimy o przesłanie jasnej deklaracji chęci uczestnictwa w spotkaniu. Prosimy zatem o nadesłanie karty zgłoszeniowej (wzór poniżej) i tym samym deklaracji uczestnictwa w XVI Ogólnopolskim Sympozjum Odonatologicznym. Deklaracje proszę wysłać na adres: tonczyk.grzegorz@gmail.com do końca lutego br. (tj. do dnia 28.02.2019 r.). Na tej podstawie ustalimy nasze rzeczywiste zapotrzebowanie i ostateczną cenę wynajęcia domków. Osoby, które zgłoszą się po terminie — oczywiście mogą być uczestnikami spotkania, jednak sprawę noclegów będą zmuszone załatwić indywidualnie.

Sprawa wyżywienia jest tym razem bardzo prosta — mieszkać będziemy tuż obok Karczmy Bobrowe Rozlewisko (www.bobrowe-rozlewisko.pl/index.php/karczma).

Załączniki: Komunikat i karta zgłoszeniowa w formacie pdf
                      Karta zgłoszeniowa w formacie WORD

Komitet Organizacyjny                       

Katarzyna Kusal, Grzegorz Tończyk, Paweł Buczyński