Zarząd
Management
Przewodniczący
Chairman

dr hab. prof. UMCS Paweł Buczyński

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Nauk Biologicznych
Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin


Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Institute of Biological Sciences
Department of Zoology and Nature Protection
Akademicka Str. 19
20-033 Lublin, PolandSekretarz
Secretary

mgr Adam Tarkowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Nauk Biologicznych
Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin


Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Institute of Biological Sciences
Department of Zoology and Nature Protection
Akademicka Str. 19
20-033 Lublin, Poland
Administrator strony internetowej
Webmaster

inż. Ewa Miłaczewska

ul. Cichociemnych 3/13, 03-984 Warszawa, Polska
Cichociemnych Str. 3/13, 03-984 Warszawa, Poland