Zarząd
Management
Przewodniczący
Chairman

dr hab. prof. UMCS Paweł Buczyński

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zakład Zoologii
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Polska

M. Curie-Sklodowska University
Department of Zoology
Akademicka Str. 19, 20-033 Lublin, PolandSekretarz
Secretary

mgr Adam Tarkowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zakład Zoologii
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Polska

M. Curie-Sklodowska University
Department of Zoology
Akademicka Str. 19, 20-033 Lublin, PolandAdministrator strony internetowej
Webmaster

inż. Ewa Miłaczewska

ul. Cichociemnych 3/13, 03-984 Warszawa, Polska
Cichociemnych Str. 3/13, 03-984 Warszawa, Poland